En tillfällig inkomsts påverkan på försörjningsstödets storlek

Hej

Min granne har ekonomiskt stöd i form av försörjningsstöd. Nu kommer min granne att få c:a 8000 i ersättning för vanebildande ärr. Hon kommer även att få c:a 500 i retur på skadade varor som hon har beställt.

De 500 anser vi regleras under konsumentlagen, vi har rätt att få ersättning för skadad vara.

Detta är dock något som Socialtjänsten bokför som inkomst som i sin tur minskar försörjningsstödet.

De 8000 är en låg ersättning och hon blir inte ens självförstörande en månad på beloppet. Detta kommer att gå som inkomst. Vi anser att detta strider mot syftet med försäkring och mening kan inte vara att man skall skada sig till kommunens fördel. Hade beloppet varit 2 miljoner så ok, då är man i alla fall självförsörjande,

Hur ser lagen ut här. Vi en konflikt kan man anlita er då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till bistånd

Vid försörjningsstöd gör socialtjänsten en behovsprövning enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänsten inleder denna bedömning med att utreda hushållets ekonomi och eventuella möjligheter att tillgodose behovet av bistånd på annat sätt. Efter att detta har gjorts beräknas hushållets behov av bistånd (försörjningsstöd) genom att riksnormen läggs ihop med skäliga kostnader för boende, el m.m. Sedan dras detta belopp från de inkomster som hushållet har. Resultatet blir nettobehovet av försörjningsstöd. Detta kan bli antingen negativt eller positivt. Om resultatet blir positivt, vilket jag uppfattar det som att det har blivit i det här fallet, så förs det över till nästa månad och räknas då som en inkomst. Det minskar försörjningsstödet, precis så som det blivit för din granne.

Inkomster som inte beaktas

Vissa inkomster räknas inte med vid bedömningen. Det handlar om hemmavarande barns inkomster av eget arbete och hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete (4 kap. 1 a § SoL). Det är alltså bara dessa inkomster som inte räknas med när socialtjänsten gör bedömningen.

Att resultatet blir så här kan leda till att en person får ett lägre försörjningsstöd trots att denne rent faktiskt saknar medel för att nå upp till "skälig levnadsnivå", vilket är ett krav som framgår av 4 kap. 1 § SoL. Försörjningsstödet ska alltså tillförsäkra att personen i fråga får en skälig levnadsnivå. Det finns en möjlighet för socialtjänsten att ge ytterligare bistånd om det finns skäl för det (4 kap. 2 § SoL). Det som man skulle kunna tänka sig är att om din granne inte genom försörjningsstödet når upp till en skälig levnadsnivå (vilket är målet med biståndet) så kanske detta är en möjlighet.

Socialtjänsten har en långtgående serviceskyldighet vilket innebär att de som vänder sig dit ska få hjälp med att tillvarata sina intressen (6 § förvaltningslagen). Därför rekommenderar jag att din granne i första hand kontaktar socialtjänsten och berättar hur läget ser ut och låter dem göra en bedömning av hur man ska gå vidare utifrån det. Det är även möjligt att mejla till info@lawline.se för att få mer information om på vilket sätt Lawline skulle kunna hjälpa din granne i den här situationen.

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi ÖstlingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000