En servitutsupplåtelse kan inte medföra automatiskt rätt till bygglov

2019-03-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vi har en f d sjötomt där marken närmast vattnet har styckats av till kommunen. Vi har servitut på att bibehålla tvättstuga och badhus på kommunens mark. Dessa två byggnader är rivna. Har vi något stöd i servitutet för att få bygglov för nytt badhus och tvättstuga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret är helt enkelt: Nej.

Mig veterligen kan inte en servitutsupplåtelse, oavsett typ och innehåll, medföra en rätt att per automatik tillerkännas bygglov. Det är två skilda rättsinstitut. För bygglov krävs tillstånd, och det är kommunen som beslutar om tillstånd. Närmare bestämt byggnadsnämnden (9 kap. 20 § plan- och bygglagen [2010:900]). Det är en annan sak att den servitutsupplåtelse som redan finns, kan vara en omständighet som talar för (eller mot) att ni bör (eller inte bör) beviljas bygglov.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (502)
2020-02-28 Överklagande av beslut om yrkeslegitimation
2020-02-26 Okej att ställa ledande frågor vid biståndshandläggning?
2020-02-26 Överklagan enligt förvaltningslagen vs. kommunallagen
2020-02-25 Tolkning av rättsfall rörande bistånd enligt Socialtjänstlagen

Alla besvarade frågor (77539)