En sambo har inte rätt till halva huset om du köpt det innan

FRÅGA
Hej! När jag skilde mig från min man köpte jag ett hus till mig och mina barn. Nu har jag träffat en ny man som vill flytta in hos oss med sin son. Om vi skulle gå skilda vägar i framtiden, har han några rättigheter till mitt hus enligt sambolagen?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Relevanta regler finns i sambolagen.

En bodelning av samboegendom enligt sambolagen ska göras på någon av sambornas begäran senast ett år efter att samboförhållandet upplöstes (8 § SamboL). Samboegendom är egendom som köpts för gemensam användning, oavsett om båda eller bara en står som ägare (3 § SamboL). Samboegendom är däremot inte vilken egendom som helst, utan bara gemensam bostad och bohag (5–7 § SamboL). Eftersom du köpte huset för din egen räkning innan du träffade din nya är huset inte samboegendom, och han kommer inte att kunna begära likadelning av huset.

Behovsprincipen

Om den ena sambon har en hyresrätt eller bostadsrätt kan den andra sambon ha rätt att få överta bostaden även om den inte införskaffades för bådas räkning från början (alltså även om den inte är samboegendom) (22 § SamboL). Detta gäller alltså inte fastigheter. För att din nya partner ska få rätt att ta över ditt hus krävs det alltså att:
- Huset är en hyresrätt eller bostadsrätt
- Att han behöver bostaden mer än du ex. om han ska ha barnen boende hos sig 100% (mindre troligt då ni har barn på olika håll)
- Att det med hänsyn till övriga omständigheter kan anses skäligt,
- Om ni inte har barn tillsammans krävs det synnerliga skäl för att han ska få ta över det, vilket innebär att det i stort sett aldrig händer om det inte finns gemensamma barn med i bilden.

Slutsats

Ditt hus är inte samboegendom och han kan därför inte begära bodelning i framtiden för att få dela på husets värde. En (mycket liten) risk du tar är behovsprincipen som i undantagsfall kan ge en ex-sambo rätt att överta den andra sambons bostads- eller hyresrätt, men eftersom ni har barn som inte är gemensamma kommer ni förmodligen behöva bostaden ungefär lika mycket och risken är alltså väldigt låg.

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2628)
2020-05-25 Vad ärver den efterlevande sambon?
2020-05-24 Behöver skriva ett testamente för att ens sambo ska få ärva?
2020-05-24 Hur går en bodelning till när samboförhållandet upphör?
2020-05-23 Skilnanden mellan samboskap och äktenskap

Alla besvarade frågor (80235)