FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal27/02/2018

En sambo betalar handpenning, hur ska vi upprätta avtal?

Jag och min sambo ska köpa ett radhus ihop. Jag ska ge 600 000 kr i handpenning men min sambo har inga pengar. Hur ska avtalets skrivas, där jag vill ha rätten till hela handpenningen vid en eventuell separation/försäljning av radhuset?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generellt om bodelning och samboegendom:

I sambolagen stadgas att bodelning mellan sambor ska ske vid separation i det fall någon av dessa begär det (8 § 1 st sambolagen, här). Detta ska ske inom ett år från det att samboförhållandet upphör (8 § 2 st sambolagen, här). Vid bodelningen ska bara samboegendom räknas med (12 § sambolagen, här). Det som utgör samboegendom är, bland annat, sambors gemensamma bostad (3 § sambolagen, här). I det fall en fastighet köps för att användas gemensamt, är således fastigheten samboegendom och vid en framtida bodelning ska värdet/vinsten på fastigheten delas lika mellan samborna, efter att skulderna till kopplade till fastigheten har räknats av (14 § sambolagen, här). Alltså, enligt sambolagen tas inte någon hänsyn till huruvida en sambo har betalat en större kontantinsats, eftersom fastighetens värde ska delas lika vid en bodelning.

Enligt 9 § 1 st sambolagen kan samborna emellertid avtala att en bodelning inte ska ske, eller att viss egendom inte ska ingå (här). Samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna. Notera att detta inte behöver registreras hos någon myndighet.

Ditt fall

1. Skuldebrev med samboavtal:

Enligt det ovan skrivna skulle du förlora vid bodelning, eftersom sambolagen inte tar hänsyn till kontantinsatsen. För att åtgärda detta kan ni skriva ett skuldebrev, vari ni fastslår att din sambo är skyldig dig för insatsen. Ett sådant skuldebrev måste dock kompletteras med samboavtal, ett avtal som stadgar att sambolagen inte ska gälla för er fastighet. Med ett samboavtal och ett skuldebrev kommer utfallet bli att ni erhåller lika stor del av vinsten eftersom du är skyldig för kontantinsatsen och ni båda äger fastigheten.

2. Äga olika delar

Alternativet till skuldebrev är att ni äger olika delar av fastigheten. Dessa andelar kan exempelvis återspegla hur många procent ni lagt in som kontantinsats. I detta fall kommer du således äga 100 % och din sambo 0 %. Detta ska skrivas in i köpekontraktet när ni köper fastigheten. Detta innebär dock att endast du kommer erhålla något av vinsten, även om ni har gemensamma lån och amorterar tillsammans. Notera att även här måste ett samboavtal skrivas, annars kommer vinsten delas lika mellan er enligt sambolagen.

Sammanfattningsvis

Om ni har ett gemensamt lån skulle jag rekommendera alternativ 1, eftersom det som sker är att din blir skyldig dig för kontantinsatsen, i övrigt äger ni lägenheten tillsammans och delar lika på vinsten vid en bodelning.

Vi på lawline hjälper sambos att skriva samboavtal och skuldebrev, vänligen se länkarna nedan:

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?