En person har vägrat lämna tillbaka mina pengar till mig, vilket brott är jag utsatt för?

FRÅGA
Tänk dig en person med tydligt uppsåt förvränger det du säger för att misskreditera dig. Gör sig personen sig skyldig till något då?Jag har funderat på detta eftersom personen ifråga har vägrat lämna pengar som var mina till mig på en semester.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett brott är en gärning som är beskriven i lag. Antingen i Brottsbalken eller annan författning, se 1 kap. 1 § BrB. För att straffansvar ska kunna utdömas krävs att gärningsmannen utför gärningen med uppsåt, se 1 kap. 2 § 1st. BrB.

Om en person som uppsåtligen förvränger det du har sagt, för att misskreditera dig, kan dennes gärning utgöra brott, beroende på till vem gärningsmannen riktar sig.

Riktar sig personen till en grupp av människor med syfte att misskreditera dig och utsätta dig för andras missaktning, kan förtal enligt 5 kap. 1 § BrB komma i fråga. Uttrycket missaktning ska emellertid tolkas med försiktighet, och det krävs en viss grad av nedsättande uttal för att förtal ska vara för handen.

Att personen har vägrat lämna dig dina pengar gör att brottet olovligt förfogande kan komma i fråga, se 10 kap. 4 § BrB.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?