En pappas talerätt i mål om hävande av faderskap

2020-04-27 i Faderskap
FRÅGA
Hej jag är gift med en thailändska o har en dotter nu ska vi skilja oss o jag vill veta om det är min dotter för tiden när hon blev gravid stämmer inte riktigt med när ja va hos henne i Thailand den gången o det finns ingen likhet alls mellan min dotter och mig enligt alla som jag frågar hur ska jag gå till väga för att få veta detta När jag tog upp detta med min fru blev hon galen o sa att ja aldrig skulle få se dottern mer om jag försökte mig på ett faderskapstestBehöver hjälp med dettaMVHGlimten
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fastställande av faderskap i svensk rätt

I svensk rätt föreligger en faderskapspresumtion som innebär att om mamman är gift med en man när hon föder sitt barn så presumeras mannen vara pappa till barnet, ingen faderskapsutredning görs då (1 kap. 1 § föräldrabalken). Om kvinnan däremot inte är gift så måste det utredas vem som är pappa till barnet, en sådan utredning görs av socialnämnden (2 kap. 1 § FB). I denna situation kan socialnämnden begära att DNA-test görs.

Jag uppfattar det som att det inte har gjorts en faderskapsutredning som konstaterat att det är du som är er dotters biologiska pappa, eftersom att du är osäker och nu vill göra ett faderskapstest. Jag kommer därför att utgå från att du och din fru var gifta när er dotter föddes och att du blivit pappa genom presumtion, enligt 1 kap. 1 § FB.

Du har inte talerätt i mål om fastställande av faderskap

För att fastställa faderskapet krävs det att någon väcker talan. Du som pappa har dock inte talerätt, det är endast barnet själv, mamman eller socialnämnden som kan väcka talan (3 kap. 5 § FB).

Du har dock talerätt i mål om hävande av faderskap

En alternativ väg för dig att gå är att häva ditt faderskap enligt 3 kap. 1 § FB, i ett sådant mål har du nämligen talerätt. För att faderskapet ska hävas krävs det att det görs sannolikt att du INTE är pappa till barnet, denna bedömning görs med utgångspunkt i 1 kap. 2 § FB.

Angående DNA-prov

Domstolen kan begära att DNA-prov ska göras om någon av parterna i målet begär det (1 § Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap).

Vad du kan göra nu

Det du kan göra nu är alltså att väcka talan om hävande av faderskap, detta görs vid den tingsrätt som barnet har sin hemvist (3 kap. 3 § FB). När utredningen dragits igång kan du begära att ett DNA-test görs för att göra det sannolikt att du inte är pappan.

Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (350)
2021-04-13 Har jag rätt till faderskapstest?
2021-03-27 Kan man begära ett faderskapstest och vilka konsekvenser kan uppstå om testet skulle visa att man inte är pappa till barnet?
2021-03-20 Hävande av faderskap som har fastställts genom en dom
2021-03-07 Hävande av faderskap

Alla besvarade frågor (91260)