En överlåtelses påverkan på arv

FRÅGA
Hej,Min morbror tog över en ö med mark efter morfar. Dom är 4 syskon. Min morbror skrev över allt på en syster som sålt ön. Är det rätt att min mamma ska gå helt arvslös. Han ( min morbror har inga barn) . Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga och mitt svars struktur
För att göra ett gediget försök så att du verkligen ska få svar på din frågeställning, strukturerar jag mitt svar genom att svara utifrån två alternativa tolkningar jag gjort av din fråga. Detta eftersom jag inte är helt säker på vad du exakt är ute efter och på det här sättet försöker jag se till att du verkligen får svar på det du undrar över.

Hur mina tolkningar av din frågeställning ser ut
Den första tolkningen av din frågeställning som jag gör är 1) att din morfar givit en ö med mark till din morbror genom gåva, som nu själv överlåtit ön, vilket leder till frågeställningen om det är rätt att din mamma ska gå arvlös från arvet efter hennes bror, det vill säga din morbror. Den andra tolkningen är 2) att din morfar har givit en ö med mark till din morbror genom gåva, vilket gör att du nu undrar om det är rätt att din mamma ska gå arvlös från arvet efter hennes pappa, alltså din morfar.

1) Kan din mamma gå miste om arv efter din morbror?
Eftersom din morbror inte har barn får vi gå vidare i arvsordningen. Nästa två steg är föräldrar, följt av syskon. Arvsordningen ser ut som så att föräldrarna får hälften var av arvet. Om någon förälder inte längre är vid liv tillfaller dennes del av arvet din morbrors syskon. Detta innebär att om båda föräldrarna inte längre är vid liv tillfallet hela arvet din morbrors syskon. Om föräldrarna har avlidit blir det således din morbrors syskon som blir hans arvingar, däribland förstås din mamma. Din mamma har alltså rätt att ärva din morbror i enlighet med dessa förutsättningar (2 kap. 2 § ärvdabalken).

Det är emellertid så att din morbror, när han är vid liv, har rätt att fritt bestämma över sin egendom. Varje individ har juridiskt sett rätt att bestämma över sin egendom. Detta är ett resultat av äganderätten. Detta innebär att han fullt möjligt kan göra som han nu gjort, det vill säga överlåta ön till en syster. Resultatet blir därmed att din mamma mister sin möjlighet att ärva ön efter din morbror. Här kan tilläggas att systern som din morbror överlät ön till, i sin tur - på samma sätt som din morbror - har rätt att fritt bestämma över sin egendom i enlighet med äganderätten och därför även rätt att sälja den, som hon här har gjort.

Nämnvärt är emellertid att friheten att bestämma över egendomen som nämns i stycket ovan inte gäller ifall det finns ett så kallat överlåtelseförbehåll angående ön, vari framgår att din morbror inte har rätt att överlåta ön. I det fallet har han alltså inte rätt att fritt bestämma över sin egendom genom att, som han här har gjort, överlåta ön. Ett sådant överlåtelseförbehåll skulle exempelvis ha kunnat framgå av ett gåvobrev.

2) Kan din mamma gå miste om arv efter din morfar?
När en förälder ger en gåva till ett barn är det som huvudregel förskott på arv. Ön utgör alltså förskott på arv om det inte i övrigt framgår att gåvan inte utgör förskott på arv, till exempel genom ett gåvobrev. Om inget annat alltså framgår gäller att ön som din morbror fick av din morfar utgör förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken).

När det blir dags för arv efter din morfar innebär detta att värdet av ön - i och med att den utgör förskott på arv - avräknas för din morbrors del vid arvskiftet (det vill säga när arvet delas efter din morfar). Det innebär att övriga syskon kompenseras för ön vid arvet, eftersom din morbror anses i förskott ha tilldelats arv upp till den del ön var värd. Detta innebär alltså att din mamma tilldelas arv efter din morfar. Detta kräver visserligen att det finns något arv kvar att fördelas efter förskottet på arv. Finns det inget arv kvar, är det dessvärre så att hon kan gå arvlös. Detta eftersom förskott på arv inte behöver betalas tillbaka.

Skulle det däremot framgå att gåvan inte utgör förskott på arv, som ovan nämnt till exempel genom att detta står i ett gåvobrev, utgör inte gåvan förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Detta innebär att arvet efter din morfar fördelas jämnt mellan barnen, däribland din mamma. Finns emellertid inget arv att fördelas i det skedet, ärver din mamma dessvärre inget.

Slutsats
Från de båda synvinklarna som mina två tolkningar handlat om är det alltså möjligt att din mamma går arvlös. Huruvida man tycker att detta är moraliskt rätt eller inte är upp till var och en att avgöra. Rent juridiskt sett är det emellertid möjligt att hon blir utan arv.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du undrar något ytterligare är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (984)
2021-11-30 Bröstarvinges arvsrätt
2021-11-29 Var vänder man sig om man behöver någon som förvaltar ett dödsbo?
2021-11-25 Vem ansvarar för dödsboet
2021-11-22 Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?

Alla besvarade frågor (97662)