En näringsidkare har underlåtit att slutföra ett avtalat uppdrag. Fråga om vilka påföljder som kan göras gällande, och om avtalsparten kan anmälas för bedrägeri

FRÅGA
Jag anlitade ett företag som skulle måla mitt sommarhus förra sommaren. Det betalades en viss summa i förskott av oss för att målaren skulle kunna inhandla material etc då vi inte var närvarande på orten. Det skrevs ett kontrakt/avtal där han hade specade upp exakt vad som skulle göras för 33 000 kr. En del av jobbet var avklarat på huset då dessa pengar betalades till hans firma men flera av uppdragen på huset var då inte gjort utan skulle göras under sommaren/hösten. Man kan ju tycka att det inte låter klokt av mig att betala delar av arbetet innan det var avslutat. Men då vi fick rekommendationer av grannar och vänner som även dom betalat viss summa i förskott och att deras arbeten utfördes enligt avtal. Nu har det gått ett år och det är fortfarande inte färdigmålat. På fakturan står det ett firmanamn men som inte går att spåra nu. Jag har legat på och ringt och träffat ägaren av det sk företaget och sagt att han måste avsluta arbetet då säger han inte har tid och en massa andra ursäkter och dessutom åkte han b.l.a till sitt hemland på semester i flera veckor. Nu vill han inte prata med mig längre. Han sa till mig senaste gången att han var bortrest men även det är en lögn för har sett honom köra omkring bilen. Delar av målningen på huset är inte korrekt gjort, en massa slarv och katastrofa misstag. Vad ska jag göra känner mig helt maktlös.Ska jag polisanmäla honom ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du vilka rättsliga möjligheter du har att göra något åt att företaget inte har gjort vad det ska.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Du skulle kunna gå till domstol och antingen kräva att företaget slutför avtalet eller häva avtalet. Du skulle även kunna kräva skadestånd, om du har skadats av dröjsmålet.

Mer tveksamt är dock om en polisanmälan för bedrägeri skulle nå någon framgång.

Rekommendation

Undersök noggrant vad som exakt står i ditt avtal med företaget.

Du har två vägar att gå

Det finns två rättsliga vägar du kan gå. Den ena vägen är att försöka få företaget att fullfölja avtalet eller i vart fall få ersättning från företaget på något sätt.

Den andra vägen är att gå genom t.ex. en polisanmälan, och försöka få företagets ägare fälld för t.ex. bedrägeri.

Vad kan du göra åt avtalsbrottet?

Jag antar att ditt avtal är fullt giltigt och att företaget har brutit mot avtalet, eftersom jag inte har underlag för att pröva saken.

I ditt fall gäller konsumenttjänstlagen (KtjL), enligt dess 1 § första stycke andra punkt.

Som jag förstår det har företaget inte gett uttryck för att ha anses sig gjort klart arbetet. I så fall verkar det finnas ett dröjsmål i ditt fall. Dröjsmål föreligger nämligen om uppdraget ”inte har avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning” (24 § första stycket KtjL).

Någon mer utförlig bedömning kan jag dock inte göra i den delen, då jag inte har sett ditt avtal med företaget.

Vid dröjsmål finns det tre olika påföljder du kan använda mot företaget.

Du kan kräva att företaget utför tjänsten (28 § första stycket KtjL). Dina kontakter med företaget kan nog förstås som sådana krav.

Du kan häva avtalet, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig (29 § första stycket KtjL). Vid hävning ska du i princip ha tillbaka allt du betalade för tjänsten (23 § KtjL). Företaget har dock redan utfört en del av tjänsten, så du kommer nog i så fall bara få tillbaka en del av det du betalade.

Samtidigt med någon av de tidigare två påföljderna kan du också kräva skadestånd. Du måste dock ha skadats av dröjsmålet för att du ska ha rätt till skadestånd (31 § första stycket KjtL).

Dessa påföljder kan du göra gällande i domstol för att få en dom till din förmån. En sådan dom skulle du sedan kunna använda för att utnyttja kronofogdemyndighetens tvångsmedel.

Vill du läsa mer om just de rättsliga tvångsmedlen i liknande processer kan jag rekommendera följande tidigare svar på Lawline: Hur kräver man in en förfallen men obetald fordring?

Före du tar några mer konkreta rättsliga åtgärder rekommenderar jag dock att du pratar med en jurist, särskilt om du vill gå till domstol. Du kan boka tid på http://lawline.se/boka.

Kan företagets ägare ha begått bedrägeri?

Möjligen kan man undra om det finns bedrägeri i ditt fall. Min bedömning är dock att det är ganska tveksamt, i alla fall mot bakgrund av uppgifterna i din fråga.

Bedrägeri föreligger om det följande stämmer på ditt fall (9 kap. 1 § första stycket brottsbalken):

1. Företaget har vilselett dig, dvs. fått dig att tro något som inte stämmer

2. Vilseledandet har lett till att du slutit kontraktet.

3. Att du slöt kontraktet innebar att företaget gjorde vinning och att du skadades.

Vilseledandet skulle i ditt fall t.ex. kunna vara att företaget fick dig att tro att det hade tänkt fullfölja kontraktet samtidigt som företaget inte alls tänkte fullfölja kontraktet.

Jag vet dock inte om så var fallet i ditt fall. I vart fall kan det blir mycket svårt för dig att bevisa.

I viss mån kan man också ifrågasätta om företaget har vunnit något på avtalet, om du ändå kan få tillbaka dina pengar med rättsliga medel.

Därför är det tveksamt om en polisanmälan för bedrägeri kan nå någon framgång.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med en avtalsparts dröjsmål är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?