En med andra kompetenser som inte överensstämde med anställningskraven fick jobbet framför mig - hur får jag upprättelse?

2017-12-27 i Övrigt
FRÅGA
Hej.Jag har sökt jobb som lärare på ett utbildningsföretag som har ett avtal med Arbetsförmedlingen. De har alltså gjort en upphandling om utbildningen.Jag fick avslag pga av att jag inte jobbat med utbildning av vuxna tillräckligt lång tid, något som var ett av kraven från AF. Det andra kravet var 2 års arbetslivserfarenhet inom yrket, där har jag 20 år.Nu har jag fått veta att de tillsatt någon på tjänsten som utbildat vuxna men inte har erfarenhet inom yrket.Om man avböjer mig för att jag inte uppfyller ena kravet, så borde det ju vara lika för alla.Ska man undervisa i ett yrkesorienterat ämne borde man ju ha kunskapen om yrket iaf.Men nu undrar jag, kan jag gå vidare med detta?Vart vänder jag mig då?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

En arbetsgivares rätt att anställa vem denne så önskar, kan precis som du skriver, vara begränsad p.g.a. lag eller avtal. Av omständigheterna du nämner verkar det som att du vill hävda att anställningen skett i strid med arbetsgivarens avtal med Arbetsförmedlingen. När Arbetsförmedlingen sluter avtal med en arbetsgivare, inom ramen för offentlig upphandling, innebär det kort att arbetsgivaren lovar Arbetsförmedlingen att tillhandahålla arbete av visst slag för en personkategori som för tillfället står utanför arbetsmarknaden. Genom upphandlingen ska Arbetsförmedlingen uppfylla sin funktion i samhället att utlova jobb för arbetslösa. När Arbetsförmedlingen tillser samhället jobbchanser ska Arbetsförmedlingen samtidigt ta hänsyn till en del politiska mål. Det leder till att Arbetsförmedlingen, i sitt avtal med arbetsgivaren, ställer krav på att arbetsgivaren enbart får anställa personer med särskilda kompetenser. När arbetsgivaren sedan ska sålla bland de arbetsansökningar som inkommit är arbetsgivaren självklart bunden att i första hand välja att gå vidare med de ansökande som uppfyller de annonserade kriterierna. Är det så att många ansökningar kommer in, eller endast ett fåtal inkommer, och inga ansökningar klockrent stämmer överens med kraven i annonsen men arbetsgivaren ändå är i starkt behov av att anställa – har arbetsgivaren rätt att frångå kraven. Med hänsyn till att upphandlingen i första hand måste antas ha skett i syfte att bereda fler arbeten – har ju arbetsgivaren faktiskt stått fast vid detta löfte genom att anställa någon. Arbetsförmedlingen ska kontinuerlig följa upp sina upphandlade arbetsgivare och granska så de fullgör avtalet enligt kontraktsvillkoren. Har arbetsgivaren genom anställningen begått ett avtalsbrott kan det vara ett brott som ger Arbetsförmedlingen rätt att påföra arbetsgivaren vissa sanktioner beroende på vad som står i deras avtal.

Om en anställning skett i strid med någon av diskrimineringsgrunderna (kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning) kan den som inte fått anställningen genom sitt fackförbund väcka talan mot arbetsgivaren och kräva kompensation genom ett allmänt skadestånd. För att få ersättning måste den som utsatts för diskriminering visa att "det finns anledning att anta att diskriminering förekommit". Arbetsgivaren måste då motbevisa att så inte är fallet. En förutsättning är att den som erhållit anställningen istället befunnit sig i en likvärdig situation. Arbetsdomstolen har i praxis varit hård när det kommer till att bedöma vad som är en likvärdig situation. När ingen av er klockrent uppfyller kriterierna arbetsgivaren ställt och när ni har olika kvaliteter anser jag utifrån Arbetsdomstolens avgöranden att ni inte befunnit er i en likartad situation. Arbetsgivaren har i sådana fall haft rätt att vikta era kompetenser mot varandra och själv avväga vilken person som är lämpligast. I mål AD 2005 nr 69 hade domstolen fastslagit att de som sökt anställningen hade haft liknande meriter och att det fanns anledning att anta att diskriminering förekommit – men det var inte klart om parternas kön inverkat på beslutet att anställa mannen framför kvinnan. I avgörande gör domstolen ett allmänt uttalande om hur arbetsgivaren har rätt att vikta olika kompetenser mot varandra när denne ska fatta beslut om anställning: "Sökandenas kvalifikationer skall värderas efter bedömningsgrunderna utbildning, yrkes- och arbetslivserfarenhet samt personlig lämplighet." Flera andra avgöranden från Arbetsdomstolen visar på att vad som ryms inom "personlig lämplighet" är mycket. Arbetsgivaren har därför en bred marginal att argumentera för att anställningen inte alls skett på ett diskriminerande sätt utan att anställningen skett på grundval av den sökandes personliga lämplighet.

Tyvärr tror jag inte ditt fall är ett diskrimineringsfall, vilket kunde ha gett dig rätt till ett allmänt skadestånd, då anställningen inte verkar ha skett i strid mot någon av diskrimineringsgrunderna, se 1 kap. 1 § diskrimineringslagen. Rådfråga ditt fackförbund om du är osäker.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98676)