En mans rätt att bli pappa?

2015-12-04 i Faderskap
FRÅGA
Hej, jag är med barn och pappan är ingenstans. Han har hotat mig att gå till tingsrätten för att få gemensam vårdnad trots vi inte har varit i ett förhållande men vi var bara sex buddies. Han var klar att han inte ville ha barnet men han vill göra som han säger efter barnet kommer. Det är inte logiskt men jag undrar hur många chanser har han?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Den lag som är aktuell i frågan är föräldrabalken, se här.

Fastställande av faderskap

Eftersom du inte verkar vara gift så har socialnämnden en skyldighet att försöka utreda vem pappan är för barnets skull. Man utgår nämligen alltid ifrån vad som förmodas vara barnets bästa (mer om det nedan). Pappan kan göra en bekräftelse, från sin sida, av faderskapet skriftligen vilken ska bevittnas av två personer och sedan godkännas av socialnämnden och dig. Skulle du vägra att erkänna mannen som pappa till ditt barn blir det troligtvis en domstolsfråga av saken om han vill gå vidare med ärendet.

Skall faderskap fastställas genom dom kommer med all sannolikhet en genetisk undersökning att göras vilken kommer visa att mannen verkligen är pappan till barnet. Det kommer inte vara mannen som behöver föra denna talan utan socialnämnden har ett ansvar att föra "barnets talan" och barnet förmodas behöva/vilja ha två föräldrar. Socialnämnden kommer således att föra talan om att manen ska fastställas som pappa.

Om det är så att du är säker på att denna man verkligen är pappa till barnet och han är väldigt bestämd om att faktiskt bli pappa rättsligt kan det vara svårt för dig att stoppa detta och risken finns att situationen bara blir värre. Notera att om du inte berättar för socialnämnden vem som är pappa till barnet och mannen ifråga inte vänder sig till socialnämnden eller domstol kommer han praktiskt inte lyckas att få rätt. Hänsyn behöver dock ges vad som angetts tidigare.

Barnets bästa

Något som är viktigt för att förstå hur lagen och staten ser på situationen är att det är inte din rätt som mor att få bestämma som utgör utgångspunkten utan det är alltid barnets bästa som går först. Lagen "ser från barnets perspektiv" på situationen och det är nästan uteslutande så att man vill ge barnet två föräldrar. Det gäller både den rättsliga biten om vem som ska fastställas som förälder till barnet som vem som ska ha vårdnaden eller om det ska vara gemensam vårdnad.

Vårdnaden

Barnets bästa är således utgångspunkten även i frågan vad gäller hur vårdnaden ska fördelas. Vad man kan säga är att rätten utgår ifrån att det är bättre med två föräldrar än en. När barnet föds, då ni inte är gifta, kommer du ha ensam vårdnad. Eftersom mannen verkar vara angelägen om att bli vårdnadshavare kommer han troligtvis föra talan om att domstolen ska ge er båda vårdnaden m.a.o. "gemensam vårdnad" och domstolen är ofta benägen att göra så. Det är dock en bedömningsfråga för domstolen av huruvida ni kommer att kunna samarbeta i frågor som rör barnet. Kommer domstolen fram till att ni verkligen inte kan samarbeta, det krävs ganska stora problem för detta, kommer domstolen ge den av er som är bäst lämpad vårdnaden. Denna person kommer troligtvis, utan att veta något om era livsförhållanden vilket starkt påverkar, vara du som mor och befintlig vårdnadshavare.

Råd

Du skulle kunna försöka hålla mannen borta från socialnämnden och domstolen men det är mycket troligt att han till slut skulle komma i kontakt med dessa och en faderskapstalan skulle komma att föras av socialnämnden. Eftersom DNA-test används är det inte stor ide att tvista om saken. I detta steg kan det vara lika bra att gå med på en faderskapsbekräftelse och få det överstökat, vilket även bäddar för bättre relationer mellan er framöver.

Det är dock ett tveeggat svärd att gå med på en faderskapsbekräftelse på så vis att om du verkligen inte vill att ni ska ha gemensam vårdnad kan du redan här välja att tvista om saken för att domstolen, efter att du har förlorat i denna fråga, ska se i nästa tvist, den om vårdnaden, att det föreligger samarbetssvårigheter och döma för ensam vårdnad. Det krävs dock att du kan påvisa starka grunder för varför gemensam vårdnad inte kommer fungera.

Om du verkligen inte kan tänka dig gemensam vårdnad bör du förbereda dig på en lång process som kommer pågå i möjligen två omgångar och kanske ändå inte ger dig ensam vårdnad i slutet. Det kommer kosta tid, energi och pengar. Alternativet är att du accepterar mannen som far genom en faderskapsbekräftelse och även godkänner gemensam vårdnad för att sedan yrka på att barnet ska bo med dig och att han endast skall ha umgängesrätt. Det går även att lösa boendefrågan genom ett avtal mellan er båda om ni båda är vårdnadshavare. Det krävs dock att avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Risken finns för att han när han getts status som far och vårdnadshavare vägrar acceptera detta och då får ni bråka om boendefrågan istället.

Det kommer vara svårt att utesluta pappan från all form av umgänge om han är villig att gå till domstol för att få umgänge med sitt barn. Det bästa kan vara att ni avtalar om ett umgängesschema som ni båda kan leva med.

Har du fler frågor eller behöver du någon som hjälper dig genom processerna kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.

Hoppas det löser sig för er!

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll