En krogs ansvar för jackor inlämnade i garderoben

Är en krog, vars garderob är bemannad, skyldiga att ersätta en borttappad jacka?

Var ute igår på ett ställe i Borås och betalade för garderoben och fick en nummer-bricka. När jag ska hem på natten och ger min nummerbricka så kommer inte personen tillbaka med någon jacka utan personen påstod att hon inte ens hade fått brickan. Till slut var jag tvungen och vänta tills alla jackor var uthämtade från garderoben för att se om min skulle vara kvar, vilket den inte var.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Om du betalade en avgift för att hänga in din jacka i garderoben eller om du betalade inträde på krogen så inträder krogens ansvar för din borttappade jacka. Ni ingick då ett avtal om förvaring i och med att du lämnade in den mot en avgift, och konsumenttjänstlagen här (KtjL) blir tillämplig. Enligt lagen ska tjänsten utföras fackmannamässigt och det har den inte gjort i detta fall. Det föreligger alltså fel i tjänsten enligt 4 § KtjL och du har rätt att kräva ersättning.

31 § KtjL behandlar den ersättning du kan kräva för skadan du orsakats, och du har rätt att kräva ersättning för jackans värde om inte företagaren kan visa att det berodde på ett hinder utanför hans kontroll som han inte kunde ha räknat med och vars följder han inte kunde ha övervunnit. Med andra ord kommer företaget med stor sannolikhet inte kunna undgå ansvar i detta fall och du har rätt till ersättning för jackans fulla värde.

Om de skulle argumentera att de på något sätt friskrivit sig från ansvar genom att skriva eller säga att de inte ansvarar för borttappade saker, så är inte det möjligt när konsumenttjänstlagen är tillämplig eftersom den är tvingande och de inte kan undgå ansvar, se 3 § KtjL.

Om du skulle få problem med att få ut ersättning från företaget är det bästa att kontakta Allmänna reklamationsnämnden som ofta behandlar liknande fall. Du kan kontakta dem här: http://www.arn.se/Konsument/

Matilda HellströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo