En hyresvärds skyldigheter enligt 12:e kap jordabalken

2016-08-08 i Hyresrätt
FRÅGA
Vad har hyresvärden för skyldigheter?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Hyresvärdens skyldigheter enligt lag finns stadgade i 12 kapitlet i jordabalken. Detta kapitel är långt och kallas ibland för hyreslagen då det reglerar vad som gäller för hyresrätter. För att se alla bestämmelser gällande vad en hyresvärd har för skyldigheter så är ett tips att kolla där.
Några exempel på vad en hyresvärd har för skyldigheter enligt detta kapitel är att hyresvärden ska se till så att lägenheten som hyrs ut är i ett sådant skick att lägenheten anses fullt brukbar för ändamålet enligt den allmänna uppfattningen på orten, se här.
Hyresvärden ska alltså se till att lägenheten är i ett bra skick när en hyresgäst flyttar in.

En annan skyldighet som hyresvärden har är att avhjälpa mindre skador som uppkommer på och i lägenheten innan en hyresgäst flyttar in, se här. Detta gäller även skador som uppkommer under hyrestiden och som inte skapats av hyresgästen.

När en hyresgäst bor i lägenheten har hyresvärden även skyldigheter. Hyresvärden ska se till att lägenheten är i ett brukbart skick. Hyresvärden ska även tapetsera/måla, reparera andra skador och fixa annat som kan uppkomma på grund av användning av lägenheten och lägenhetens ålder. Detta gäller även för utrymmen som är gemensamma för flera hyresgäster, se här.

Om du vill läsa mer om hyresvärdens skydligheter så är som sagt ett tips att kolla i lagen och då i jordabalkens 12:e kapitel.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsningHanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll