En hundägares strikta ansvar för skador hunden orsakar.

FRÅGA
Det är så att vi har en hund som har bitit en annan hund. Vi hade besök av min kusin och hans familj. De hade med sig sin hund. Våran hund är van att vara lös på gården, hon är alltid lös när vi hämtar henne i hundgården eftersom hon blir så glad att hon gärna vill springa runt. Men nu när min kusin var på besök så satte hans fru min hund och deras hund i hundgården. När hon några timmar senare skulle hämta dom så kopplade hon min hund och släppte lös sin hund så att han fick springa runt. Vår hund som var kopplad blev då stressad och stod och skällde. När deras hund sprang förbi henne i all stress så gjorde hon ett utfall och råkade bita honom. Detta resulterade i att de fick åka in och sy och kalaset kostade 4500 kr eftersom de inte har har sin hund försäkrad. Nu kräver dom att vi ska betala hela kostnaden. Vad är det som gäller? Jag var inte med när min hund bet deras utan det var min kusins fru som höll i min hund och hade kopplat henne medan hennes hund fick springa lös. Vems fel är det och vem är det som får betala kostnaden?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Försäkringsbolag kräver oftast att ersättning för skador ska tas ut på skadevållarens försäkring, vilket är rimligt. Jag vet inte om detta är särskilda försäkringsvillkor hos vissa försäkringsbolag men om din hund är försäkrad kan du alltid ringa och fråga ditt försäkringsbolag om hundens försäkring täcker skador som den orsakat andra hundar. Din hemförsäkring kan även innehålla en ansvarsförsäkring som täcker skador som din hund orsakat, så kolla upp det.

Jag kan däremot tolka lag och praxis åt dig gällande de fall av hundangrepp som nått domstolens bedömning. Grundprincipen är att, enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, ska en hundägare oberoende av vållande ersätta skada som hunden orsakar.

Skada på djur utgör en sakskada och skadeståndet för en sådan skada ska omfatta ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning (5 kap. 7 § 1 skadeståndslagen). Beträffande sällskapsdjur som kommer till skada har det uttalats att, en i förhållande till djurets marknadsvärde, hög veterinärkostnad måste accepteras. En skadevållare skall naturligtvis inte kunna kräva att det skadade djuret avlivas och att ett nytt djur införskaffas om det skulle anses billigare. Den skadelidande ägaren till ett sällskapsdjur bör därmed vara berättigad till ersättning av skadevållaren för vårdkostnader som anses skäliga. Är den angivna vårdkostnaden på 4500 kr att anse som skälig ska kostnaden gälla.

Vad gäller då i fråga om försäkringen? I rättsfall NJA 2001 s. 65 resonerade högsta domstolen att det inte ska spela roll om det skadade djuret har försäkring eller inte, ett skadestånd ska inte jämkas av den anledningen. Hunden hade i det fallet bitit ihjäl en oförsäkrad katt och hundägaren fick betala för de kostnader som uppstod av att veterinären försökte rädda kattens liv.

Strikt ansvar gäller därmed för hundägare men ett ansvar föreligger även för den som tillfälligt har hand om hunden. I ert fall skulle jag säga att du som äger hunden måste betala för den skada som din hund orsakat. Anser du sedan att någon annan ansvarar för den uppkomna skadan kan du utöva din regressrätt gentemot denne. Vilket innebär att du kräver betalning av den som anses vara medvållande till skadans inträffande. Detta blir då en egen process att driva. Är det att anse att den andra hundägaren hade ansvar över tillsynen när olyckan inträffade, kan det vara en grund för jämkning. Dock har ägaren alltid strikt ansvar för de skador hunden orsakar, och är därmed i första hand alltid skadeståndsskyldig. Även om du själv inte närvarat eller hade tillsyn över hunden, utan hade överlämnat ansvaret till någon annan

Jag rekommenderar att du kontaktar ditt/dina försäkringsbolag för att se om det finns en ansvarsförsäkring som täcker detta. Det borde finnas en sådan om din hund är försäkrad. Finns ingen ansvarsförsäkring som kan täcka detta kan ni alltid komma överens om att betala hälften var, om ni kan enas om att det förelåg ett gemensamt ansvar över era hundar.

Skaderegleringsfrågor är alltid problematiska då många omständigheter ska beaktas i en bedömning.

Jag hoppas resonemanget kan hjälpa er på vägen.
Du är givetvis välkommen med följdfråga i ditt ärende.

Lycka till!

Jennie Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (473)
2021-09-08 Rätt till ersättning efter att ha blivit biten av hund
2021-08-31 Jämkning av skada vid strikt hundägaransvar
2021-08-27 Kan kattägare bli ansvarig för skada orsakad av dennes katt?
2021-08-16 Har kattägare skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i grannens bostad?

Alla besvarade frågor (95697)