FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag26/07/2022

En fråga med anknytning till aktiebolagsrätt

Finns något rättsfall där rätten tilldömt en part hela lotten med aktier mot att denne har fått likvider i kompensation?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som sannolikt främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är aktiebolagslagen (ABL). Din ärendebeskrivning är dock mycket kortfattad och jag har utifrån den information som finns tillgänglig i skrivande stund svårt att kunna leta efter några prejudicerande domar från Högsta domstolen (HD). Men jag har ett förslag, se mailet som gick ut till dig för en liten stund sedan. 

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning 

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”