En fotografisk bild är skyddad i 50 år

2020-04-21 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hur lång är preskiptionstiden för ett privat foto? Ex. en båt som läggs ut på Facebook.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du syftar på upphovsrättsskydd när du skriver preskriptionstid? Alltså den tid som fotot är skyddat innan folk kan börja använda någon annans bild.

Vissa fotografier kan vara s.k. konstnärliga verk och då ha upphovsrätt (1 kap 1 § upphovsrättslagen). För att bli ett verk måste dock fotografiet ha "verkshöjd", vilket kortfattat och förenklat innebär att det måste ha en viss originalitet/särprägel. Rör sig detta om ett ganska vanligt foto på en båt är det alltså troligtvis inte frågan om ett verk. För den här typen utav fotografier finns istället ett annat skydd än upphovsrätt. Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten (5 kap 49a § upphovsrättslagen). Detta skydd gäller i 50 år framåt från dess att fotografiet framställts. Sedan finns det vissa inskränkningar i detta skydd, t.ex. är det okej att framställa exemplar för privat bruk (5 kap 49a § och 2 kap 12 § upphovsrättslagen).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?