FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt22/11/2020

en förälders rätt till umgänge

Hej. En mamma som har ensam vårdnad sen barnets födsel. Får hon neka fadern umgänge som hämd för att hon inte får som hon vill. Min vän mår inte bra.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas i föräldrabalken (FB).


Umgänge

Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. (6 kap. 15 § FB). Det är barnet som har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Föräldrar har alltså ingen absolut rätt att umgås med sitt barn.

En förälder som vill umgås med sitt barn kan väcka talan hos domstol. Socialnämnden får också föra sådan talan (6 kap. 15a § FB). Domstolen ska därefter besluta om rätten till umgänge.

Barnets bästa ska vara avgörande Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och även till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2a § FB).

Mammans agerande skulle kunna utgöra ett umgängessabotage om hon inte har haft fog för sitt agerande med hänsyn till barnets bästa. Umgängessabotage föreligger när den ena föräldern försöker förhindra umgänge mellan barnet och den andra föräldern.


Sammanfattning

En förälder, som inte har vårdnad, har inte någon absolut rätt till umgänge. Man kan då väcka talan hos domstol om man inte kan komma överens med den andra föräldern. Men innan man väljer att gå till domstol är det bra att försöka få hjälp av Familjerätten i kommunen. Du kan läsa mer om hur du ska gå vidare på domstolens hemsida här.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning
Nabyiel MarionellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”