En finsk bröstarvinge ärver sin svenske far pga. testamente, ska arvet beskattas i Finland eller Sverige

2019-06-30 i Arvsskatt
FRÅGA
En finsk bröstarvinge ärver sin svenske far med laglott p g a testamente, ska arvet beskattas i Finland eller vad gäller oavsett om testamente finns eller inte? Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är huruvida arvet till bröstarvingen ska beskattas och om så är fallet, huruvida beskattningen ska ske i Sverige eller Finland. Båda dessa frågor regleras i inkomstskattelagen (IL).

I vilket land ska beskattning ske?

För att avgöra i vilket land ni kommer beskattas måste först er skattskyldighet avgöras. Ni kan antingen ses som obegränsat eller begränsat skattskyldiga i Sverige.

Obegränsat skattskyldig är den som är bosatt i Sverige, den som stadigvarande vistas i Sverige eller den som har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap 3 § IL). Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap 8 § IL). Den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig (3 kap 17 § IL).

Det framgår inte av din fråga vilken koppling bröstarvingen har till Sverige vilket är av avgörande betydelse för frågan om i vilket land arvet ska beskattas. Har arvingen aldrig varit bosatt ska beskattning ske i Finland om arvingen däremot anses ha väsentlig anknytning till Sverige ska beskattning ske i Sverige. Några faktorer som beaktas för att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige är till exempel om hen är svensk medborgare, om hen har en bostad i Sverige för åretruntbruk eller om hen bedriver näringsverksamhet i Sverige, 3 kap. 7 § IL. Som tidigare nämnts så framgår det dock inte av din fråga hur arvingens situation ser ut, det är därför svårt för mig att göra en korrekt bedömning. Jag kommer dock i mitt fortsatta svar att utgå från att arvingen är beskattningsskyldig i Sverige då rådgivare på lawline endast besitter kunskap om svensk rätt.

Ska arvet beskattas?

Är arvingen obegränsat skattskyldig i Sverige kommer beskattning att ske i enlighet med IL. Av nämnda lag framgår att förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria, 8 kap. 2 § IL. Arvet kommer således att beskattas först när arvingen väljer att avyttra de ärvda tillgångarna eller tillgångar som denne köpt för ärvda pengar.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (94)
2020-01-16 Skyldighet att betala arvsskatt i Sverige eller Norge?
2019-11-24 Hur beskattas arv som har avyttrats?
2019-11-24 Medför arv från Sverige arvsskatt utomlands?
2019-11-06 Skatt på arv från utlandet?

Alla besvarade frågor (77229)