FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag26/01/2019

En delägare i ett AB har tömt bolaget på pengar. Vilka åtgärder står till buds?

Hej !

Om 2 personer är delägare i ett aktiebolag och har 50% var av tillgångarna.

Låt säga 100.000 kr i företaget..

Kan person A föra över samtliga tillgångar dvs de 100.000 som finns i företaget, till ett annat företag som person B inte har ngt att göra med.?

Vad återstår för person B att göra då denne uppenbarligen blir berövad på sina 50%..?

Att anlita en advokat för att sedermera få rätten till sin del av pengarna är väl vad som krävs? Men kan person A göra så ostraffat utan några som helst konsekvenser? Spontant så låter det inte helt lagligt..

Tack på förhand

// Anders

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Transaktioner i strid mot aktiebolagslagen

Så som jag förstår din fråga så har en delägare i aktiebolaget utan samtycke från den andra delägaren fört över 100 000 kr till en utomstående utan att få någonting alls i ersättning. Genom genomförandet av denna transaktion så har bolaget blivit 100 000 kr fattigare utan att detta på något sätt varit affärsmässigt motiverat. Detta strider mot flera bestämmelser i aktiebolagslagen. Utan att detta utgör en uttömmande lista så kan det konstateras att det lär röra sig om brott mot bland annat kapitalskyddsreglerna i 17 kap och brott mot generalklausulen i 8 kap. 41 §.

Hur angriper man olagliga transaktioner?

Det finns lite olika regler som kan bli tillämpliga beroende på omständigheterna. Om den som har mottagit pengarna från bolaget har insett eller åtminstone borde ha insett att den här överföringen var något som person A ej hade rätt att göra så kan transaktionen ogiltigförklaras enligt reglerna om kompetensöverskridande (8 kap. 42 §).

Eftersom transaktionen förmodligen strider mot kapitalskyddsreglerna så kan en talan om så kallad återbäringsskyldighet bli aktuell mot mottagaren (17 kap. 6 §). I anslutning till detta kan man rikta en talan om bristtäckningsansvar mot person A på grund av dennes medverkan till den olovliga transaktionen (17 kap. 7 §). Sammantaget innebär detta att mottagaren ska återbetala vad denna mottagit och att person A ska täcka det som mottagaren inte kan återbetala.

Slutligen så kan en skadeståndstalan riktas mot person A för att denne har skadat bolaget/person B genom den olovliga transaktionen (29 kap. 1 §). Talan kan då väckas antingen av bolaget självt, eller av person B.

Till detta kommer att person B sannolikt har gjort sig skyldig till någonting brottsligt genom att genomföra transaktionen.

Sammanfattningsvis står det klart att överföringen strider mot aktiebolagslagen och sannolikt är den dessutom brottslig. Det finns en rad olika typer av åtgärder som kan riktas mot antingen mottagaren av pengarna eller mot person A själv. Den som för talan kommer att vara bolaget eller person B beroende på vilken åtgärd det gäller.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000