En butik kan vägra att ta emot kontanter

2021-05-25 i Avtal
FRÅGA
Kan en butik som tar emot kontanter (ica) neka en kille på 8 år att köpa ett presentkort på 200kr kontant. Det gällde ett presentkort till PlayStation, på baksidan av det kortet står det att man enkelt kan fylla på sin network plånbok utan att man behöver ett betalkort.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan butiken neka en person att betala med kontanter?

Som huvudregel gäller att man ska kunna betala med kontanter överallt då de är vad som kallas lagliga medel (framgår av riksbankslagen). Undantag finns dock då affärer och restauranger kan avtala bort detta.

Vi har i Sverige en grundläggande princip kring ingående av avtal som kallas avtalsfrihet, vilken innebär att man som avtalspart har rätt att fritt avtala om villkor, som exempelvis pris, betalningssätt och liknande. Affärer och butiker kan därför välja hur de vill ta emot betalning. De kan exempelvis neka kontanter helt, de kan neka 500-lappar eller vägra ta emot mynt.

När det kommer till möjligheten att neka en kund från att köpa något så finns det dock undantag. Observera att dessa undantag enligt min bedömning inte är aktuella i ditt fall men de kan vara värda att nämna ändå.

Ett första undantag är då ett företag har kontraheringsplikt, vilket helt enkelt innebär att de inte får neka en kund deras produkter/tjänster. Denna plikt åligger främst bolag som fyller en större samhällelig funktion så som försäkringsgivare och sjukvården, eller i vissa fall företag med väldigt stora marknadsandelar. Ett andra undantag är att man inte får neka någon på grund av vad som kan anses utgöra en diskrimineringsgrund (se diskrimineringslagen). För att det skall vara fråga om diskriminering krävs att det föreligger ett samband mellan diskrimineringsgrunden och den missgynnande behandlingen, dvs. att inte få köpa något i det här fallet. Inget i din fråga tyder dock på att det skulle vara fråga om diskriminering, varför jag inte kommer redogöra för det närmare.

Sammanfattning

Butiken har rätt att välja bort kontanter - och en person har därmed ingen rätt att påtvinga dem att använda kontanter som betalningsmetod.

Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Amalie Böje
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1562)
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul
2021-11-20 Får man retuschera en modells bilder utan dennes samtycke?
2021-11-11 Hjälp att utforma bodelningsavtal
2021-11-10 Täcker framtidsfullmakten försäljning av lägenhet?

Alla besvarade frågor (97337)