En bröstarvinges rätt till sin laglott

2017-05-17 i Laglott
FRÅGA
Min far har gått bort, och lämnat efter sig en fru och deras gemensamma barn och mig ssärkullbarn. Enligt papper så var dom redan gifta när jag föddes. Alltså är jag barn utanför hans äktenskap. Enligt testamente har jag inte rätt till något arv alls stämmer det ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är nej. Föräldrar kan inte göra sina barn (bröstarvingar) arvslösa. Du har rätt till din laglott, vilken utgörs av halva arvslotten från din far (7 kap.1 § ärvdabalken).

Viktigt för dig att komma ihåg är dock att din fars testamente inte är ogiltigt. Om du som bröstarvinge till din far vill ha din laglott måste du därför begära jämkning av testamentet. Detta gör du genom att meddela testamentstagaren inom sex månader. Dessa sex månader börjar löpa från och med den dag du får reda på testamentet (7 kap 3 § ärvdabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?