En bostadsrättsföreningen får neka ansökan om medlemskap, om det sker på objektivt godtagbara skäl

2020-03-29 i Bostadsrätt
FRÅGA
HejsanJag och min mamma äger tillsammans en bostadsrätt vi inte längre nyttjar som permanent boende, vi har beslutat att ge en andel på 3/10 av bostadsrätten till min syster dvs min mammas dotter. VI har uträttat ett gåvobrev och sökt tillträde av medlemskap åt henne i föreningen. VI fick svar senast idag om att dom inte tänker godkänna hennes medlemskap.I övrigt så har hon fast inkomst och inga betalningsanmärkningar. Hennes avsikt är att använda bostadsrätten som permanent boende.Vi har inte fått något svar avseende anledning till nekandet till medlemskap. Jag förstår att nästa steg är förmodligen ta det vidare till hyresnämnden, innan dess så skulle jag vilja få hjälp med frågan om bostadsrättsföreningen får neka ansökandet om medlemskap?Tacksam för svar och hjälp med denna fråga.Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, en bostadsrättsförening får neka en ansökan om medlemskap, men det måste ske på objektivt godtagbara skäl. Det är bostadsrättsföreningen som ska bevisa att de har skäl att vägra medlemskap, och i praktiken kan det sägas vara mycket svårt att vägra medlemskap.

I lagen framgår följande. Om villkoren i bostadsrättsföreningens stadgar är uppfyllda och bostadsrättsföreningen skäligen kan godta en viss person som bostadsrättshavare så ska medlemskap som huvudregel godkännas, se 2:3 Bostadsrättslagen.

Alltså är det centralt vad som framgår i bostadsrättsföreningens stadgar. Jag rekommenderar att ni kollar upp vad som står i er bostadsrättsförenings stadgar, och ser huruvida det finns något villkor som gör att din syster hindras från att beviljas medlemskap. Det finns nämligen ett antal olika stadgevillkor som gör att en viss person kan hindras från att beviljas medlemskap. Till exempel att alla medlemmar ska vara över 55 år eller att det finns vissa prisföreskrifter som ska iakttas av en förvärvare. Kika på det. Det finns också villkor som är helt utan verkan. Till exempel att din syster ska ha en viss inkomst eller förmögenhet. Däremot är det så att en bostadsrättsförening får vägra medlemskap om din syster bedöms sakna förmåga att fullgöra sin ekonomiska förpliktelser mot bostadsrättsföreningen. Det är viktigt att månadsavgifterna kan bli betalade, men det ekonomiska stadgevillkoret får inte gå längre än vad som är avsikten med den skälighetsbedömningen som ska göras.

Vidare får inte inträde i bostadsrättsföreningen vägras om denna inte kan godta personen som bostadsrättshavare. I första hand tar det sikte på att personen ska kunna fullgöra sina ekonomiska förpliktelser. Medlemskap får bara vägras om det finns objektivt godtagbara skäl för det. Om inte systern beviljas medlemskap, av styrelsen, så kan beslutet överklagas till Hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan i sin tur överklagas till Svea hovrätt, se 2:10 Bostadsrättslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1185)
2021-05-12 Störande buller - renoveringstider
2021-05-11 Meddelande på annat sätt 7 kap 2 § bostadsrättslagen
2021-05-07 Är det okej att bo i en bostadsrätt och driva sin verksamhet hemma?
2021-05-03 Ansvar för fuktskada i bostadsrätt på grund av bristfällig ventilation

Alla besvarade frågor (92183)