En bolagsman avlider - vad händer?

2020-08-28 i Bolag
FRÅGA
Hej Min syster är gift med ett gemensamt barn. Hennes man har tyvärr gått bort och han har ett handelsbolag. I dagsläget vet jag inte vem den andra bolagsmannen är kanske min syster eller den avlidnes bror. Min syster vill driva handelsbolaget vidare så att deras gemensamma son så småningom kan ta över. Läser att "Dör en bolagsman, skall bolaget genast träda i likvidation" Innebär detta att min syster inte kan träda in som bolagsman om det är den avlidnes bror som är den andra bolagsmannen. Om min syster redan är bolagsman kan någon annan kliva in och ta den avlidnes plats ??
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka regelverk gäller?
Huvudregeln enligt 2 kap. 26 § HBL är att om en delägare i ett handelsbolag (bolagsman) avlider ska handelsbolaget träda i likvidation. Likvidation innebär att bolagets tillgångar säljs och skulderna betalas av. Därefter ska överskottet fördelas mellan delägarna.

Den avlidne bolagsmannens anhöriga kan således inte automatiskt ta över den avlidnes andel i handelsbolaget. Den som önskar att bolaget träder i likvidation måste dock påkalla detta. Du kan läsa mer om detta på Bolagsverkets hemsida.

Däremot är det möjligt för bolagsmännen att avtala vad som ska ske istället för likvidation. Det innebär att bolagsmännen har möjlighet att avtala om att arvingarna ska få möjlighet att ta över den avlidne bolagsmannens andel i handelsbolaget och att verksamheten därefter ska fortsätta.

Som ett alternativ kan bolagsmännen avtala om att den avlidne bolagsmannen ska utträda ur handelsbolaget istället för att likvidation ska ske enligt 2 kap. 29 § HBetL. Om inget avtal finns kan den kvarvarande bolagsmannen lösa ut den avlidne bolagsmannen.

Den kvarvarande bolagsmannen kan även (i efterhand) lösa ut den avlidne bolagsmannen. I detta fall ska dödsboet efter den avlidne kompenseras med ett belopp som motsvarar bolagsmannens andel i handelsbolaget, se 2 kap. 30 § HBL. Ett handelsbolag kräver minst två bolagsmän.

Om handelsbolaget, efter någon av ovanstående situationer, kvarstår med endast en bolagsman måste bolaget antingen avvecklas eller utökas med ytterligare en bolagsman. Ett handelsbolag kan alltså inte drivas av en ensam bolagsman. Enligt 2 kap. 28 § HBL gäller att om handelsbolaget har bestått av endast en bolagsman under sex månaders tid anses handelsbolaget ha trätt i likvidation.

Sammanfattning
Genom din frågas ordalydelse förstår jag det som att ni inte är riktigt säkra ifall din syster är bolagsman eller inte. Det framgår inte heller om det är känt vem den andre bolagsmannen är, även fast ni skriver att det kan vara den avlidnes bror som är den andra bolagsmannen. Det blir således inte så lätt att ge ett konkret råd till er i just detta fall.

Generellt gäller detta att ifall din syster är en bolagsman så kan hon driva företaget vidare. Ifall hon är ensam bolagsman bör hon inhämta ytterligare en bolagsman (inom 6 månader) för att bolaget inte ska inträda i likvidation.

Om hon inte är bolagsman kan hon be den andre bolagsmannen att lösa ut din avlidne makes andel och be att få köpa in sig som bolagsman ifall hon vill driva bolaget vidare med den andre bolagsmannen.
Vänliga hälsningar,

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (716)
2021-04-18 Kan ett aktiebolag överlåta en fastighet till en aktieägare i gåva alternativt genom en riktad underprisförsäljning?
2021-04-08 När är man närstående
2021-04-06 Aktieägare ansvarig för bolaget skulder
2021-04-05 Överlåtelse av onoterade aktier - Går det att framtvinga en försäljning?

Alla besvarade frågor (91415)