FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt15/05/2018

En blivande förälders rättigheter och skyldigheter

Vad har jag för rättigheter samt skyldigheter om jag blir pappa? Har man rätt till delad vårdnad?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör föräldrar och barn återfinns i föräldrabalken (FB).

Utifrån 1 kap. i FB går man igenom lite grundläggande hur faderskap fastställs. Jag har inte fått så mycket information av din fråga så jag tänkte att jag besvarar den genom att skriva lite grundläggande hur det blir i olika situationer.

1.Föräldrarna är gifta --> mannen i äktenskapet presumeras vara far till barnet (1 kap. 1 § FB). 2.Föräldrarna är inte gifta --> faderskap ska fastställas genom bekräftelse eller dom (1 kap. 3 § FB) a.Bekräftelse (1 kap. 4 § FB) --> bekräftelse av faderskap görs skriftligt med två vittnen och godkänns av socialnämnden och modern eller en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. b.Dom (1 kap. 5 § FB) --> om faderskap ska fastställas genom dom ska rätten utreda om man vem som är far till barnet genom en genetisk undersökning. i.Talan om fastställande av faderskap väcks av barnet enligt 3 kap. 5 § FB. Socialnämnden har enligt 2 kap. 1 § FB en skyldighet att utreda vem som är far till barnet. Det handlar om att barnet har rätt till båda sina föräldrar.

Om ni är gifta är ska barnet från dess de föds stå under vårdnaden av båda föräldrarna. I annat fall har modern ensam vårdnad. Om man då vill att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad över barnet så ska rätten besluta om detta. Man kan även skriva ett avtal mellan föräldrarna om gemensam vårdnad där socialnämnden ska godkänna det. Som vårdnadshavare ska man se till att barnets rätt till omvårdad, trygghet och god fostran tillgodoses. Som vårdnadshavare har man rättigheter och skyldigheter att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.

Om det är så att du inte skulle få vårdad över barnet så gäller ändå att barnet har rätt till båda sina föräldrar. Mamman ska alltså tillsammans med dig försöka komma överens för att barnet ska kunna ha kontakt med dig också. Det är inte föräldrarna i sig som har rätt att umgås med barnen utan det är barnen som har rätt att träffa föräldrarna.

Sammanfattningsvis beror situationen på vad du har för relation med mamman vad gäller fastställande av faderskap samt huruvida du kommer få vårdad eller inte. Om du fastställs vara pappa till barnet har barnet rätt till umgänge med dig. Om du även blir vårdnadshavare har du rätt att ta del av och besluta i frågor rörande barnets personliga angelägenheter.

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”