En avliden bröstarvinges barn

2020-12-27 i Laglott
FRÅGA
Hej.Min enda syster är död sedan flera år hon efterlämna sig 2 söner. Min fråga är; kan Min mamma testamentera bort hennes barn och bara ge arvet till mig hennes dotter i detta fallet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga enligt följande: du undrar om man kan göra din systers barn, dvs. den avlidnas bröstarvingars barn, arvlösa. Du är den enda bröstarvingen som lever och undrar om du kan få arvet själv.

Lagen som reglerar arv och hur det fördelas är Ärvdabalken (ÄB).

Bröstarvingar

Bröstarvingar är ett arvsrättsligt begrepp som betyder avkomlingar till en avliden i rakt nedstigande led, dvs. barn samt barnbarn. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott. Laglott är hälften av arvslotten, se (7 kap 1 § ÄB). Även om det finns ett testamente, har bröstarvingar rätt att få ut sin laglott.

Istadarätten

Barnbarn blir bröstarvingar i sin förälders ställe om föräldern dött. I och med att din syster är avliden, träder hennes barn in i hennes ställe enligt istadarätten, se (2 kap 1 § ÄB). Det innebär att din systers söner har rätt att ärva minst sin mammas laglott av arvlåtaren (din mamma). Om det finns ett testamente där barnbarnens laglott testamenterats bort, måste barnbarnen klandra testamentet för att få ut laglotten. Om det däremot inte finns något testamente, ärver din systers söner mammans arvslott, dvs. 1/2.

Sammanfattning

Man kan inte göra en avliden bröstarvinges barn helt arvlösa. Om din mamma genom ett testamente har gjort din systers barn arvlösa, behöver barnen begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Om det inte finns något testamente som gör barnen arvlösa, har de rätt att få ut sin mammas arvslott.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soad Garar
Fick du svar på din fråga?