En annan delägare försöker dölja något från mig

2019-12-11 i Bolag
FRÅGA
Jag är VD i ett aktiebolag där vi är tre delägare. Jag sitter som ledamot i styrelsen, delägare 2 sitter som styrelseordförande (han skrev in sig själv där utan att fråga oss andra), delägare 3 är ledamot.Delägare 2 och 3 vill nu köpa ut mig ur bolaget och kommer med skrattretande bud som långt understiger bolagets värde.Jag har nekat buden och kommit med motbud som jag och min rådgivare anser rimliga. Har även bett om all ekonomisk information från delägare 2 som vägrar lämna ut något annat än balansräkning och resultatrapport. Vi har begärt kontoutdrag samt information om varför moms är sent inbetalade och vad som är på väg in på kontona i form av betalning från återförsäljare och försäljning via webbutik. Delägare 2 som är ekonomiskt ansvarig utsedd av mig förhalar och kommer med ursäkter eller helt ignorerar mina krav på informationen trots att jag visat lagtext som visar att han bryter mot lagen.Till slut fick jag ut balansräkning och resultatrapport, dock ej uppdaterad till månadsskiftet och det saknas en del transaktioner enligt min rådgivare som är civilekonom. En märklig sak var att det står att bolaget är skyldig delägare 2, 200 000 SEK. Något jag eller delägare 3 aldrig kommit överens om.Jag har fått ut en sparsam lön på 10000 i månaden innan skatt för att jag arbetat heltid med bolaget medans de andra jobbar då och då eftersom dom har andra arbeten. Jag vill ut ur bolaget men övriga delägare vill ej betala en rimlig summa för mina aktier. Vad göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.

Det är tydligt i din fråga att ditt största problem i företaget är att alla som har tillgång till information om dess ställning finansiellt blockerar din tillgång till den. Därför borde ditt mål vara att få tag på finansiell information om bolaget. Därefter kan du med hjälp av din ekonomiska rådgivare värdera bolaget korrekt, eller tvångsinlösa dina aktier.

Dessutom verkar Delägare 2 ha något att dölja. Troligen har detta ett samband.

Jag kommer i mitt svar att anta att alla delägare har en lika stor andel av aktierna, men ifall det inte skulle stämma kommer jag att i varje lösning skriva hur stor andel av aktiekapitalet behövs för lösningen. Alla hänvisningar sker till Aktiebolagslagen(ABL).

Vidare kräver denna lösning inte attt du är VD, så en avsättning kommer inte påverka dig.

Vägar till den finansiella informationen kan vara flera. Jag rekommenderar följande:

________________________________________________________________________

Steg 1

Altarnativ 1. Minoritetsrevisor (9 kap 9 § ABL)

Det finns en möjlighet för minoritetsägare att kräva att en till revisor, som utses av Bolagsverket (BV), tillsätts. För detta behövs att minst en tredjedel av aktiekapitalet vid stämman kontrolleras och 1/10 av det totala kapitalet kontrolleras. Denna revisor kommer sedan kunna granska verksamheten. Revisorer har behörighet att kräva in de uppgifter som de anser nödvändiga(9 kap 7 § ABL). På detta sätt kan du få en verkligen oberoende revision av bolaget, så att det inte förekommer något jäv hos revisorn.

Alternativ 2. Särskild granskare (10 kap 21 § ABL)

I mångt och mycket samma som det förra förslaget, men mindre fokuserat på just finanserna för att se vad som går fel. Samma krav krävs för att tillsätta särskild granskare som för minoritetsrevisor (10 kap 22 § ABL). Detta kan vara mer användbart för att utreda hur skulden uppstod och vad Delägare 2 har gjort som den dolt för dig, och kanske från delägare 3 också.

Steg 2

Alternativ 1. Tvångsinlösen av dina aktier

När du sedan har fått tag på oberoende information om bolagets förhållanden som du anser är tillförlitliga kan du, ifall det framkommit bevis för Delägare 2:s missbruk av sin ställning, tvinga fram inlösen av dina aktier til ett skäligt pris (29 kap 3-4 § ABL).

Alternativ 2. Förhandlingar med de andra ägarna

När de andra delägarna vet att du vet hur mycket bolaget är värt kommer det inte vara svårt att övertyga dem om att du inte kommer sälja till deras föreslagna pris. Då kanske de går med på en kompromiss, vilket låter dig lämna bolaget utan att ha blivit av med alla dina pengar.

__________________________________________________________________________

Oavsett hur du hanterar denna situation finns det många variabler. Jag rekommenderar att du anlitar en advokat som är specialiserad på associationsrätt, så att du är redo för alla eventualiteter.

Jag hoppas denna information ger dig en bra start i frågan och jag önskar dig lycka till.

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (655)
2020-08-06 Bolagsstämma beslutsförhet
2020-07-31 Aktieägares personliga ansvar
2020-07-17 Sälja aktiebolag till underpris
2020-07-15 Har aktieägare i fåmansbolag rätt till insyn?

Alla besvarade frågor (82649)