En advokat glömde att överklaga

2020-07-27 i Domstol
FRÅGA
Om min advokat lämnar in klagan till tingsrätten försent, trots att jag via Mail talat om att tidsfristen går ut ett visst datum och tingsrätten inte tar upp klagan som ett ärende, vad kan jag göra? Med vänlig hälsning, Pia
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Om en tidsgräns för att klaga eller föra besvär mot en tingsrätts dom passeras så får domen laga kraft. Detta innebär att den blir orubblig genom normala rättsmedel, d.v.s genom överklagan. De finns dock viss möjlighet att att fortfarande få det prövat. Det är genom extraordinära rättsmedel. Dessa finns i slutet av Rättegångsbalken (RB).

I ditt fall blir de som är värt att diskutera återställande av försutten tid, 58 kap. 11 RB. Återställande av försutten tid ger under vissa förutsättningar möjligheten att förbise att en tidsfrist passerat, 58 kap. 11 § RB. Men de kräver laga förfall för att de ska vara möjligt. Som termen extraordinära rättsmedel pekar på så är det i undantagsfall som dessa möjligheter ska tillämpas vilket så klart påverkar vad som anses vara ett laga förfall. De vanligaste laga förfallet är t.ex att ett överklagande har kommit bort i posten eller att domstolen har gett fel information om när ett besvär skulle lämnas in.

De har länge varit så att en advokats misstag även ligger klienten till last. Denna frågan var så sent som 2018 uppe för prövning av Högsta domstolen. Där slog domstolen fast att rättsgrundsatsen att fel och försummelse hos en advokat ligger klienten till last kvarstår, NJA 2018 s. 285 p. 7 & p. 13. Att en advokat glömmer att överklaga är sådan fel och försummelse som Högsta domstolen pratar om. Därmed är de inte laga förfall.

För att du ska kunna hävda återställande av försutten tid krävs för de första att din advokat hade laga förfall för att inte överklaga, t.ex att han vara allvarligt sjuk, för de andra krävs att du inte visste om att han hade laga förfall och genom detta hade möjligheten att själv överklaga eller vända dig till ett annat ombud inom besvärstiden.

Eftersom du inte gett mig någon information som pekar på att så var fallet så föreligger inte laga förfall. Återställande av försutten tid är därför uteslutet.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (483)
2021-02-28 Vad innebär prövningstillstånd?
2021-02-28 Kan jag stämma kommunen?
2021-02-28 Ska jag lämna in en stämningsansökan mot hyresvärd för deposition som jag inte fått tillbaka?
2021-02-28 Vem leder en förundersökning?

Alla besvarade frågor (89875)