En 17 årig tjej har sex med sin 35 åriga lärare. Har läraren begått våldtäkt mot barn pga beroendeställningen?

FRÅGA
Hej en 17 årig tjej har sex med sin 35 åriga lärare. Har läraren begått våldtäkt mot barn pga beroendeställningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta om det är våldtäkt mot barn om en 35-årig har sex med sin 17-åriga elev. Specifikt undrar du om relationen mellan läraren och eleven gör att det kan anses våldtäkt av barn på grund av beroendeställningen som barnet befinner sig i. Frågan regleras i brottsbalken (BrB).

Sexualbrotten återfinns i 6 kapitel BrB.

Vad är våldtäkt mot barn

Den som genomför ett samlag, eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med ett barn under femton år, döms för våldtäkt mot barn, till fängelse i lägst två och högst sex år (6 kap., 4 §, BrB). Den 17-åriga eleven är inte under 15 år och därför rör det sig inte om våldtäkt mot barn enligt denna bestämmelses första stycke. Det anses även vara våldtäkt mot barn om barnet har fyllt femton men inte arton år (som i detta fall), och barnet är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut (6 kap., 4 §, andra stycket, BrB). Här krävs alltså att gärningsmannen är biologisk förälder eller har vårdnad om barnet, eller bor med barnet och har ansvar för barnets fostran. Att gärningsmannen svarar för vård eller tillsyn på grund av myndighetsbeslut tar sikte på barn som har omhändertagits enligt LVU eller annan tvångsvårds – eller tvångslagstiftning. Det framgår explicit av förarbeten att lärare inte omfattas av detta lagrum. Därför är våldtäkt mot barn.

Det kan ändå vara brottsligt

Det kan förstås bryta mot arbetsrättsliga lagar och kan bli grund för avskedande om en lärare har sex med sin elev.

Beroendeställningen och våldtäkt

Vidare kan det möjligen rubriceras som "vanlig våldtäkt". Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. En person kan aldrig anses delta frivilligt om gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen (6 kap., 1 §, BrB). För att gärningen ska vara brottslig på grund av beroendeställning fordras att det föreligger en beroendeställning och att gärningsmannen genom allvarligt missbruk av detta har förmått annan att delta i sexuell handling. Du har alltså rätt i att beroendeställningen kan få en betydelse men det är främst relevant i den "vanliga våldtäktsparagraf" och inte specifikt i brottet våldtäkt mot barn.

Ett exempel på en när en beroendeställning kan anses föreligga är i relationen mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Enligt lagens förarbeten är en elevs förhållande till en lärare som är examinator ett exempel på en beroendeställning som aktualiserar ansvar för våldtäkt för läraren. Det spelar ingen roll vem som tar initiativ utan läraren är ansvarig eftersom det finns en beroendeställning och därmed inget rättsligt samtycke. Det har ingen betydelse om barnet säger att hen deltar frivilligt, samtycke anses inte föreligga och därför är det våldtäkt. Det beror helt enkelt på att man skyddar personen som är i en utsatt situation som denna.

För att slutligen förtydliga detta, rör det sig möjligen om våldtäkt, men inte våldtäkt mot barn.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med polisen eller vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (456)
2022-01-18 Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst
2021-12-31 Sexköp att betala för sexchatt?
2021-12-30 Försök till sexuellt ofredande
2021-12-28 Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

Alla besvarade frågor (98573)