En 16-årings rättshandlingsförmåga och betalningsbevisbörda.

2015-12-22 i Omyndiga
FRÅGA
Hej! Tidigare så ingick jag ett avtal som minderårig i ett lag jag spelade i, utan föräldrars tillstånd. Detta va i feb 2015, jag fyllde 18 i apr 2015. Men men, senare betalade jag denna skulden kontant efter att internetbetalning hade strulat. Nu 10 månader senare får jag ett brev där det står att jag måste betala inom 15 dagar. Har tagit upp detta med kassören i laget jag spelade i men han vägrar att ge sig, han vill att jag ska betala denna skuld en gång till. Inte mitt fel om de slarvar bort pengar men kommer ju då till en omöjlig bevisfråga från min sida... Vad ska jag göra? Sedan hotar han med att skicka till inkasso om jag inte betalar igen????
SVAR

Hej och tack för dina frågor,

Till att börja med så kan jag snabbt beröra betalningen, den frågan är mindre komplicerad. Det är du som har bevisbördan, det åligger med andra ord dig att kunna styrka betalningen. Vid kontant betalning är det naturligtvis svårare att visa att betalning skett än vad det hade varit om du hade betalat via Internet men kanske vet du någon som kan styrka att du faktiskt betalat, tex dina föräldrar?

Din andra fråga som syftar till giltigheten av ditt avtal kan besvaras med hjälp av 9 kap. 3 § Föräldrabalken. Enligt denna paragraf kan en underårig som fyllt 16 men inte 18, alltså som du var när du ingick avtalet, enbart ha en begränsad rättshandlingsförmåga. Du kan enbart råda över det som du själv har förvärvat genom eget arbete, obs inte pengar du har fått av dina föräldrar som ex månadspeng. Alltså med andra ord kan du ingå avtal med din egna pengar utan att ha förmyndares tillåtelse. Detta innebär att du är tvungen att betala det krav som ditt lag ställer.

Dock ska sägas att om den betalningen du utförde var dina föräldrars pengar så kan det finnas grund från deras sida att vilja häva avtalet iom att de inte har samtyckt. Den tid som har förflutit från att du gick med i laget, kan du dock vara skyldig att betala för, alltså den nytta du har haft för att få vara med i laget.

Detta ger dig alltså två alternativa svar. Du får resonera med kassören men framförallt så tycker jag att dina föräldrar ska kontakta och bestrida betalning till kassören om de anser att du har handlat med deras pengar.

Lycka till!

Jesper Lublin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (128)
2020-11-11 Vad gäller vid försäljning av tjänster via internet till barn?
2020-10-28 Blir ett solidaritetsavtal bindande innan man fyller arton?
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?

Alla besvarade frågor (86931)