Elevers mobiltelefoner

På min dotters skola samlar man in mobilerna vid vissa lektioner för att eleverna inte ska distraheras. Telefonerna bokstavligen slängs ner i lådan av vissa elever och har nu orsakat en skada på dotterns telefon i samband med detta. Kostnaden för reparation uppgår till drygt 4700 kronor och med tanke på att olyckan hände på skolan utan att min dotters själv hade telefonen så kommer säkert inte hemförsäkringen täcka skadan. Vems ansvar är det att betala reparationen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Omhändertagande av mobiltelefonerna

För att börja med ett exempel. Om exempelvis jag tappar bort min mobiltelefon och den sedan hittas av någon annan och därmed omhändertas är det fråga om hittegods. Därmed är det lagen om hittegods som gäller. I den lagen,2 § lagen om hittegods, framgår det att den person som hittar hittegods har skyldighet att vårda föremålet eller lämna det till polisen. I detta fall har skolan omhändertagit din dotters mobil med stöd av skollagen eller efter en överenskommelse och då är utgångspunkten därmed att skolan har ansvar för att vårda mobiltelefonen.

Skadeståndsansvar

För att skolan ska bli ansvarig för skadan på din dotters mobiltelefon krävs det att skolan eller personalen har agerat försumligt vilket framgår av 2 kap 1 § Skadeståndslagen 2 kap 1 §. Att dem helt enkelt varit slarviga med hanteringen. Enligt skadeståndslagen 3 kap 2 § Skadeståndslagen,3 kap 2 §, är det arbetsgivaren som ansvarar för skador som en arbetstagare vållat i tjänsten. Om det uppstått en skada och det går att bevisa att skolan varit slarvig med hanteringen kan skolan bli skadeståndsskyldig för skadan på mobiltelefonen.

Det är därmed viktigt att skolan har tydliga och säkra rutiner för hantering när de omhändertar mobiltelefonerna från eleverna, eftersom de har en skyldighet att vårda de föremål som de omhändertagit.

Vänligen,

Sandra WredeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo