Elev illa behandlad av rektor - vad kan göras?

FRÅGA
Min son har en dispyt med sin rektor på skolan de slutar med att rektorn drar i hans munkjacka bakifrån och sedan tar ett nackgrepp på honom det uppstår röda märken och han får ont .En annan lärare går emellan som sett allt tycker att de gått för långt ser till så min son kommer ut sedan följer rektorn efter min son hela vägen mot bussen.Där skolgården slutar hela tiden och kränker honom och säger att han ska gå från skolan.Direkt efter ringer han upp mig och säger att min son har mordhotat honom och sagt att han ska sticka honom med en kniv. Min son är 11 årVad gör man i detta lägeMvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En rektor får självklart inte behandla en elev på det sätt som du beskriver.

Enligt lag får att rektor och annan personal inte utsätta en elev för någon form av kränkande behandling (6 kap. 9 § skollagen). Nackgreppet du beskriver kan dessutom utgöra misshandel (3 kap. 5 § brottsbalken).

I första hand råder jag dig att prata med skolan för att försöka reda ut situationen. Detta kan underlättas av att det inte bara är rektorns och din sons ord mot varandra, utan att en lärare varit där under i vart fall delar av händelseförloppet.

Om detta inte fungerar, kan du istället vända dig till ledningen; den kommunala förvaltningen med ansvar för utbildning, eller det aktuella företaget om det rör sig om en friskola. Ledningen har en skyldighet att ta emot och hantera klagomål.

Slutligen kan även en anmälan göras till skolinspektionen, som är en statlig myndighet.

En väldigt bra sida med information hittar du här.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?