Ekonomiskt drabbad pga makes borgensåtagande?

Min man har skrivit på ett borgensavtal på 2 milj ihop med 2 andra personer åt ett bolag. Ett bolag där min man äger 10%. Min fråga är. Om allt går åt skogen kan jag bli drabbad ekonomiskt av detta? Min man och jag äger ett hus 50% var. Vi har ett äktenskapsförord om att det vi äger äger vi enskilt även det vi ärver i framtiden. Vi har även ett äktenskapsförord när det gäller ägandet i detta bolag. Kan jag drabbas ekonomiskt ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om du kan bli ekonomiskt ansvarig pga din mans borgensåtagande. Till att börja med kan konstateras att du och din man äger era egna skulder 1kap 3 § ÄktB. Det innebär att du inte kan bli ekonomiskt ansvarig men det innebär inte att du inte kan bli ekonomiskt påverkad, särskilt som ni har äger hus tillsammans, om din man blir betalningsskyldig i enlighet med borgensåtagandet.

Hur du kan drabbas ekonomiskt och vad du kan göra för att skydda dina intressen

Eftersom du inte blir personligt ansvarig uppstår problem först om och kronofogden beslutar om utmätning och det sker endast om din man inte betalar enligt med borgensåtagandet. Enligt 4 kap 19 § UB antas lös egendom i din och din mans besittning tillhöra honom (i egenskap av gäldenär) om det inte görs sannolikt att den är samägd eller visas att den tillhör dig. Det är vanligtvis enkelt att visa att egendom i det gemensamma hemmet är samägd men det kan vara svårt att visa att den endast tillhör dig. Därför skulle jag rekommendera att, om du är orolig, dokumenterar dyrare köp. Det hjälper förstås att ni har äktenskapsförord om att all egendom ska vara enskild men du kommer fortfarande behöva styrka att lös egendom i det gemensamma hemmet tillhör dig ensamt, det kan du göra genom att visa upp t ex ett kvitto eller köpekontrakt i ditt namn.

Hälftenägd bostad

Jag utgår ifrån att du med hus menar en fastighet (annars gäller vad som sagts om lös egendom) Enligt 4 kap 24 § UB kan fast egendom utmätas endast om det framgår att den tillhör gäldenären. Det råder en presumtion om att den som har lagfart är ägare dvs om du och din man tillsammans har lagfart presumeras ni tillsammans vara ägare.

Utmätning av samägd egendom

Att en egendom är samägd betyder inte att den inte kan utmätas och säljas. Detta framgår av 8 kap 8 § UB (indragningsregeln) och gäller både avseende lös och fast egendom. Skulle huset utmätas och säljas trots att du äger hälften, skulle du såklart få del i försäljningen dvs du skulle kompenseras ekonomiskt men det är viktigt att tänka på att det faktum att ni är samägare inte hindrar utmätning.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”