Ekonomiskt bistånd vid risk för avhysning

2015-05-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej.. Har för mig att socialkontoren inte får neka till att hjälpa vi bistånd. Om man nu har en lägenhet, kan dom neka och man kan råka ut för en vräkning och blir då automatisk utan bostad.. Har dom rätt till de?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Ekonomiskt bistånd från kommunen regleras i Socialtjänstlagen, som du hittar här

Ekonomiskt bistånd innebär att den som inte själv kan tillgodose sina behov får bistånd för sin försörjning eller sin livsföring i övrigt. Biståndet ska säkra en skälig levnadsnivå och stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv, SoL 4:1.

Biståndet lämnas dels för skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift. Dessa kostnader beräknas utifrån en riksnorm som baseras på officiella prisundersökningar. Bistånd lämnas även för kostnader för bostad, SoL 4:3. Bistånd för kostnad för bostad kan beräknas till faktiskt kostnad, det vill säga vad du faktiskt betalar för bostaden. Beräkningen vad som är skälig bostadskostnad ska också utgå från den enskildes behov. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig boendekostnad bör vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig.

Kommunens socialtjänst kan neka en ansökan om ekonomiskt bistånd med hänvisning till att det anses att den enskilde inte har rätt till bistånd då denne kan försörja sig på annat sät. Socialtjänsten kan också anse att den enskildes boendekostnader är för höga och därmed inte skäliga. Den enskilde kan då flytta till ett billigare boende där boendekostnaderna anses vara skäliga.

Socialtjänsten kan också ge bistånd för betalning av skulder, till exempel hyresskulder. Socialstyrelsens riktlinjer säger att socialtjänsten bör ge bistånd i de fall det handlar om hyresskulder som kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde, till exempel om man riskerar att vräkas. I normala fall bör därför socialtjänsten ge bistånd för hyresskulder om en enskild riskerar vräkning.

Mer information om ekonomiskt bistånd hittar du här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?