Ekonomiskt ansvar i ideell förening

2017-10-30 i Föreningar
FRÅGA
Om en Golfklubb som är en ideell förening äger ett AB som är i obestånd. Vad har medlemmar i föreningen som innehar spelrätter för ekonomiskt ansvar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån omständigheterna i frågan utgår jag från att du undrar huruvida medlemmarna i en ideell förening kan bli ekonomiskt ansvariga om ekonomin i föreningen skulle gå dåligt. Det finns ingen lagstiftning som reglerar regler kring ideella föreningar. Utan ideella föreningar drivs utefter "oskrivna regler" som grundar sig på praxis och normer.

I en ideell förening finns inget personligt ansvar hos medlemmarna, vilket innebär att en medlem inte kan bli betalningsansvarig för föreningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Frida Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?