Ekonomiska krav mm. efter skilsmässa och vid ensam vårdnad

2017-06-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hejsan! Min fru vill skiljas. Vi har ett 13-årigt barn. Efter allt tjafs vill jag inte ha vårdnanden om vår dotter. Jag träffar henne gärna då och då om möjligt.Vad gäller och vilka ekonomiska kram ställs på mig. Min fru får barnbidraget sedan startar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du och din fru är överens om att hon ska ha ensam vårdnad om er dotter så har du och din dotter umgängesrätt. Ett barn har rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med. Det är barnets föräldrar som ska ordna så att umgänget tillgodoses och fungerar praktiskt, 6 kap. 15 § FB. Om barnet bor tillsammans med en förälder ska den föräldern med hänsyn till skälighet ta del i kostnaderna som kan uppkomma för resor till den andra föräldern. Då tar man hänsyn till ekonomiska förutsättningar och andra omständigheter. Din fru ska alltså ta del i eventuella kostnader som kan uppkomma för resor och dyl. som krävs för att er dotter ska få umgås med dig, 6 kap. 15b § FB.

Vidare har föräldrar underhållsskyldighet, detta med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyllt 18 år, om barnet går i skola (grund - eller gymnasieskola) efter det, så förlängs underhållsskyldigheten till barnet är 21 år, 7 kap. 1 § FB.

En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet om föräldern inte har vårdnaden om barnet eller inte varaktigt bor tillsammans med barnet, 7 kap. 2 § FB.

På försäkringskassans hemsida om underhållsbidrag för dig som inte bor tillsammans med barnet kan du läsa mer och beräkna ett ungefärligt underhållsbidrag som du kan bli skyldig att betala.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma.

Mariam Ghazaryan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?