Ekonomisk hjälp - förskott på arv?

2015-02-13 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Min svärfar gick bort för en tid sedan, och nu framgår det att han hjälpt min fru (sin dotter) ekonomiskt, med bl.a hyra och elräkningar innan vi träffades. Detta har han nerskrivet och sparat i en pärm. Nu till frågan, kan detta räknas som utbetalning av arv i förskott? MIn svåger påstår det och menar att det inte kommer bli något arv kvar till min fru då detta skall räknas bort. Bouppteckningen är inte klar än.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det som en arvlåtare ger i gåva till en bröstarvinge (barn) ska som huvudregel räknas som ett förskott på arvet (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det är en mängd benefika dispositioner som faller in under gåvobegreppet i detta fall, bland annat är en försäljning till underpris, betalning av skuld samt infriande av borgensförbindelse att se som gåvor. Dock ses inte sedvanliga gåvor (t.ex. julgåvor) av mindre värden som ett förskott på arv (6 kap. 2 § 2 st.). Att hjälpa sitt (vuxna) barn med att betala dennes hyra, el och så vidare torde falla in under det extensiva gåvobegreppet, såvida ingen direkt motprestation funnits från barnets sida.

Ytterligare ett krav för att en gåva ska bedömas som ett förskott på arv är att arvlåtaren inte avsett annat. Sålunda kan arvlåtaren bestämma att gåvan inte ska avräknas på bröstarvingens laglott och därmed inte ses som ett förskott på arv. Detta kan ge genom att arvlåtaren i ett gåvobrev intar en klausul som föreskriver att gåvan inte är ett förskott på arv. Om det är tvistigt om vad arvlåtaren hade för avsikt med sina gåvor, är det den som påstår att gåvan inte utgör ett förskott på arv, som har bevisbördan för detta.

Något som inte betraktas som förskott på arv är kostnader som en förälder lagt ner på uppehälle och utbildning. Detta gäller under förutsättningen att föräldern då fullgjort sin underhållningsskyldighet (6 kap. 2 § 1 st.). Underhållningsskyldigheten sträcker sig normalt till barnet har avslutat gymnasiet eller fyllt tjugoett år (7 kap. 1 § föräldrabalken). De kostnader som din svärfar hjälper din fru med, är normalt att anse som kostnader för uppehälle. Emellertid fanns ingen underhållningsskyldighet mellan svärfadern och frun, varför undantagsregeln inte är tillämplig.

Slutligen är det arvlåtarens avsikt med gåvan som är av intresse. Det är frun som måste bevisa att svärfadern hade för avsikt att gåvorna inte skulle räknas som förskott på arv. Lyckas frun inte bevisa detta, kommer gåvorna att räknas som förskott på arv, och därmed avräknas från hennes laglott. Vid avräkningen är det som huvudregel tidpunkten för mottagandet av gåvan som är av relevans för värderingen (6 kap. 3 § ärvdabalken).

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1123)
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?
2020-07-29 Vad utgör förskott på arv?

Alla besvarade frågor (82573)