Ekonomin i ett samboförhållande

FRÅGA
Hej - jag har en fråga som gäller förfluten tid men önskar svar för att nå överenskommelser och frid;)När jag ärver 500000 kronor efter min pappa.Vad räknas arvet som, är det gemensamt arv till mig och min sambo? Vi har 2 barn, sambo (pappa till barnen) och vi äger huset med gemensamma lån.Vi är inte gifta och har inte skrivit samboavtal.Om min sambo arbetar extra hos min bror en period och tjänar 100 000 kronor och jag som mamma är med våra gemensamma barn, hur ser man på dessa pengar som går till familjens resor och nöjen mm? Är det pengar som bör gå till familjens inkomster/utgifter eller kan det ses på annat sätt?TackVänligenLinda
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad jag förstår dig som så har du redan ärvt pengar efter din far och nu undrar du om pengarna är dina eller om det är ett arv som ska delas mellan dig och din sambo.

För att man ska få ärva en avliden person krävs att man är arvinge enligt Ärvdabalkens regler eller att det är reglerat i testamentet. Du är bröstarvinge efter din far och således fick du ett arv efter honom, se här. De 500 000 kr tillfaller alltså dig och blir din egendom som du har rätt att förfoga över hur du vill(jag förutsätter att din far inte skrev ett testamente om att din sambo skulle få rätt att ärva).

Att vara sambo med någon innebär inte att man förlorar rätten till sin egendom eller måste dela den lika med sin sambo. Det innebär däremot att om ni skulle gå skilda vägar så ska en del av egendomen, sk. samboegendom här , delas lika. Det som ska delas lika vid en eventuell separation är alltså bohag(t.ex. möbler) och bostad som ni har förvärvat för gemensamt ändamål. Det framgår t.ex. att ni äger ett hus tillsammans och det är sådan samboegendom som skulle fördelas mellan er, ditt arv däremot är inte något som omfattas av begreppet samboegendom. Således kommer du behålla arvet som alltså inte kommer att delas lika vid eventuell bodelning. Att ni har barn ihop påverkar inte detta.

Med detta sagt så innebär att du får använda pengarna som du vill och om du vill använda dem till tillsammans med din sambo kan du såklart göra det. Det är dock inte något som ger honom rätt till att kräva en del av pengarna.

Angående hans lön på 100 000 kr. Detta är pengar som han har tjänat och att det är din bror som är hans arbetsgivare i detta fall spelar inte någon större roll. Som sambo har man ett gemensamt hushåll vilket innebär att man ofta har gemensam ekonomi eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete, här . Han bör alltså bidra till ekonomin så att det föreligger en någorlunda gemensam belastning men utöver detta är han fri att förfoga över sina pengar så som han vill. Dock kan det faktum att du stannat hemma med barnen för att han ska jobba vara ett incitament på att en större del av de pengarna kan vara gemensamma.

Att spendera pengar på familjens resor osv är att använda pengar till gemensamma ändamål och det är inte några konstigheter med det. För äkta makar gäller att man ska fördela utgifter och sysslor, här , mellan sig men någon liknande reglering finns inte för sambor. Det är alltså helt upp till samboparet att komma överens om hur ekonomin ska ordnas.

Sammanfattningsvis:

Ditt arv är din egendom och således kan din sambo inte kräva att du ska dela denna lika med honom. Att använda den till resor och liknande är således ditt val då du har rätt att förfoga över pengarna som du vill. När det kommer till hans lön så gäller samma sak, det är hans egna pengar men att du tar hand om barnen när han jobbar är något som talar för att en del av detta ska ses som er gemensamma egendom enligt min egen uppfattning.

Det finns inget lagligt krav på hur sambos ska fördela utgifter mellan sig men klart är att det ska föreligga någon form av ekonomiskt samarbete.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2891)
2021-04-10 Vem ska betala för vad i ett samboförhållande?
2021-04-07 Har personen rätt till halva vinsten av gemensamt ägd tomträtt, som sålts utan giltigt samtycke?
2021-04-05 Måste min son försörja sin sambo?
2021-04-01 Gemensam samboegendom

Alla besvarade frågor (91059)