EKMR:s ställning i svensk rätt

Hur påverkar EKMR Svensk rätt? (religionsfrihet och åsiktsfrihet).

Varför väljer man vissa lagar framför andra? T.ex. varför går religionsfrihet över svensk rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga regleras bland annat i regeringsformen (RF) och Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (inkorporeringslagen).

Regelhierarki

I Sverige är inte alla lagar likvärdiga. Grundlagarna har särskild ställning och står därmed "över" vanliga lagar. Detta innebär att om någon annan lag strider mot grundlagarna så ska det som står i grundlagen gälla framför det som står i en annan lag. Grundlagarna i Sverige är regeringsformen (RF), successionsordningen (SO), tryckfrihetsförordningen (TF) samt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Man kan säga att regeringsformen lägger grunderna för hur Sverige ska styras, och i regeringsformen finns bland annat även vissa grundläggande fri- och rättigheter som återfinns i kapitel 2. Bland dessa rättigheter återfinns bland annat religionsfriheten som du nämner (2 kap. 1 § RF).

Är Europakonventionen grundlag?

Europakonventionen (EKMR) räknas inte som grundlag enligt svensk rätt, däremot kan man säga att den intar en särställning i svensk rätt jämfört med andra konventionsstater. Vi nämner nämligen EKMR i regeringsformen, där sägs att lag eller annan föreskrift inte får strida mot Sveriges åtaganden enligt EKMR (2 kap. 19 § RF). Vi har även genom inkorporeringslagen gjort EKMR till lag i Sverige, vilket alltså inte gjorts i övriga konventionsstater. Därav intar EKMR en särställning i svensk rätt, dels eftersom den gäller som lag i Sverige och dels genom att vi i grundlagen säger att annan lag eller föreskrift inte får meddelas i strid mot EKMR.

Hoppas du fick svar på dina funderingar. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Linn LindelöfRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”