EKMR / Positiva och negativa förpliktelser

FRÅGA
Hej! Vad har europakonvetionen för relation till Sveriges rättutöning? Exempel? Och vad innebär begreppen negativ och positiv förpliktelse inom juridiken?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Europakonventionen (förkortat till EKMR) gäller som svensk lag här i landet. Den kan alltså åberopas av alla svenska fysiska och juridiska personer inför nationell domstol. Svensk lag ska dessutom tolkas i ljuset av EKMR och det får inte stiftas lagar som strider mot konventionen. Ett exempel kan vara att en tilltalad i brottmål som inte får ta del av viss bevisning som läggs fram. Då kan denne åberopa artikel 6 i EKMR som säger att var och en har rätt till en rättvis rättegång.

En negativ förpliktelse innebär att någon är skyldig att underlåta något. Som exempel kan nämnas förbudet mot tortyr i EKMR artikel 3.

En positiv förpliktelse innebär skyldighet att utföra eller tillhandahålla något. EKMR artikel 6 som nämnts ovan är en sådan förpliktelse för staten att garantera en rättvis rättegång för sina medborgare och tillhandahålla de resurser som krävs för att uppfylla kraven.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Alexander Ahlfont
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (796)
2021-01-20 Hur får man jaktlicens?
2021-01-17 Är det olagligt att vara folkbokförd på en annan adress än den man bor på?
2021-01-15 Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?
2021-01-13 10 personer i fjällstuga - tillåtet enligt nya pandemilagen?

Alla besvarade frågor (88280)