Ej synlig parkeringsbiljett

2016-11-14 i Parkeringsböter
FRÅGA
Var boende på hotell i Uppsala 2016-10-01/02/03. Ingår i hotellbokningen gör en parkeringsbiljett för alla dagarna, som jag placerade på instrumentbrädan. Kvällen 2016-10-01 har jag fått en kontrollavgift utfärdad av Q Park pga "ej synlig biljett". Klev in i bilen och biljetten låg på golvet.. om den har blåst ner tidigare under kvällen eller när jag klev in vet jag inte.Jag har lämnat in en överklagan som fick avslag och därefter ännu en överklagan, som även den fick avslag. Q Park hävdar nu att vid ytterligare invändning att dom kommer att betrakta ärendet "som tvistigt och kommer att vidta åtgärder". Menar dom inkasso? Tingsrätt? Kan jag vinna i en rättegång?Q Park vägrar skicka påstått tagna bilder. Kan jag kräva det? Jag vill ju se att det dom påstår och grundar sin avgift på stämmer...Jag har min p-biljett kvar. Och flickvän som kan bekräfta att jag har placerat den i bilen. Jag har kvitto på mitt boende från hotellet - jag är ju således berättigad "gratis" parkering (ingår i priset). Enda eventuella felet är att biljetten inte var synlig. Men den LÅG I BILEN. Dom måste väl kunna bevisa att den inte var synlig?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om informationen att biljetten skall placeras väl synlig framgår tydligt anses den informationen vara en del av avtalet mellan dig och parkeringsbolaget. Om du inte följer gällande parkeringsbestämmelser är du skyldig att erlägga kontrollavgift oavsett om du betalt parkeringsavgift eller inte. Det anses vara på den parkerandes risk att biljetten ska placeras väl synligt. Jämför gärna med det här rättsfallet från Svea hovrätt RH 1998:78.

Det är inte brukligt att skicka tvistiga fordringar till inkassobolag eftersom du har samma invändningsrätt mot inkassobolaget som hos ursprungsborgenären. "Åtgärder" lär i det här fallet syfta på tingsrätt. Vid en tingsrättsförhandling är det den som påstår något som också har bevisbördan. I rättsfallet jag refererar till ovan var det ostridigt att biljetten faktiskt låg på golvet i bilen.

Ärendet kommer att handläggas av domstolen som ett förenklat tvistemål, så kallat småmål. Tappande part betalar motpartens rättegångskostnader om motparten yrkat det. Dock är de kostader som ersätts kraftigt begränsade. Se RB 18:8a.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att maila info@lawline.se eller ringa 08-533 300 04.

Niklas Junker
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (432)
2021-01-15 Får boende stå parkerade på en gästparkering utanför bostaden?
2021-01-05 Hur överklagar man en parkeringsböter?
2020-12-31 Kan jag bestrida betalningsansvar för kontrollavgift?
2020-12-31 Parkeringsböter vid angivelse av fel registreringsnummer i parkeringsapp

Alla besvarade frågor (88101)