FrågaSKATTERÄTTÖvrigt30/03/2016

Eget företag och bokföring - Oriktig uppgift eller inte?

Hej, jag har startat eget företag för två år sedan. I februari har skatteverket kontaktat mig och berättat att de gör kontroller på nystartade företag att kontrollera om man utför bokföring på rätt sätt från början och inte får problem i framtiden. Man skulle kunna också träffa de i lokal kontor och ställa frågor. Jag har köpt ganska mycket från utlandet och de vill se mina fakturer. Nu har jag upptäckt att jag har kanske bokfört de fel... Jag ska träffa henne nu på fredag och hon ska kolla de fakturor. Jag är rädd att jag har gjort helt fel... Vad för konsekvenser kan jag stå för?är det skattefusk??

Hälsningar Michal

Lawline svarar

Hej Michal och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första vill jag börja med att skriva att bokföringen har du framför allt för att du ska kunna följa upp din verksamhet och styra verksamheten mot de mål du själv ställer upp. Du förklarar att du är rädd att du gjort fel vid bokföringen och därför ska jag försöka förklara vad som gäller för att Skatteverket ska kunna ålägga dig en påföljd, till exempel skattetillägg. Jag kommer också förklara vad skattetillägg är.

Skattetillägg är en administrativ sanktionsavgift som infördes den 1 januari 1972. Avsikten med det nya sanktionssystemet var att skapa en effektivare och jämnare reaktion mot skattebrott. De mindre allvarliga fallen skulle behandlas genom påförande av skattetillägg, medan de svårare fallen skulle bestraffas enligt skattebrottslagen (1971:96). Sanktionssystemet ansågs öka trycket på den skatteskyldige att fullgöra sin uppgiftsskyldighet

Vad är det då för rekvisit som gäller för påförande av skattetillägg? Om en skatteskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för beskattningen och uppgiften befinns oriktig, skall en särskild avgift i form av skattetillägg tas ut. Av 49 kap. 5 § 1 st. skatteförfarandelagen (SFL) framgår att en uppgift är oriktigt såväl om en uppgift rent objektivt sett är falsk, ofullständig eller har utelämnats. Beräkning av skattetillägg vid lämnande av oriktiga uppgifter aktualiseras i 49 kap. 11 § SFL och är indelad i olika nivåer.

Jag vill vara noga med att poängtera att även om den skatteskyldige lämnat en oriktig uppgift skall skattetillägg i vissa situationer inte tas ut. Av bestämmelserna i 49 kap 5 § 2 st. SFL framgår att en oriktig uppgift inte anses föreligga då övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, om dessa uppgifter är sådana att rätten till exempelvis avdrag kan bedömas korrekt med ledning av dessa. En lämnad uppgift skall inte heller anses som oriktig om det är uppenbart att den inte kan ligga till grund för ett beslut.

Jag vet för lite om vad det handlar om för fakturor, vad de rör för inköp och vilka summor det handlar om. Skatteverket finns till för dig som egenföretagare för att allt ska gå rätt till och att du ska få hjälp att bedriva ditt företag på ett bra sätt. Viktigt att veta är också att av 49 kap. 5 § 1 st. SFL framgår att Skatteverket har ett långtgående beviskrav när det gäller mål om oriktig uppgift. Det ska klart framgå att den skatteskyldige har lämnat en oriktig uppgift för påförande av skattetillägg ska aktualiseras.

Skatteverket har av rättssäkerhetsskäl ålagts hela bevisbördan och är således strängare än för skatteprocessen i övrigt. Skattetillägg kan uppgå till belopp som är långt mer kännbara för den enskilde i jämförelse med böter i ett strafföreläggande. Bevisbördans placering på det allmänna motiveras därför utifrån ett resonemang av rättssäkerhet och kravet på förutsebarhet.

Jag hoppas att mitt svar var till någon hjälp och jag önskar dig lycka till med företaget och mötet med Skatteverket. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor!

Ha en trevlig dag.

Nathalie ByströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”