Egenmäktigt när någon flyttar på annans cykel

FRÅGA
Hej!En cykel jag fått, med punka, lite rost och ett trasigt lås, ställde jag in i hyresgästernas cykelförråd, efter ca 2 månader ser jag att den står ute på gården i ett cykelställ, ser cykeln 18e oktober, nu har det kommit in ett släp som står bredvid garaget såg att hyresägaren till huset kom med den, ikväll öppnar jag ena sidan och jag tittar in i det presenningstäckta släpet och ser min cykel slängd där med annan skit!! (Till saken hör att det finns en surgubbe som springer runt o pilar med allt o inget, vet ej om han är anlitad av ägaren ....?) Men man ska väl bli informerad innan ens saker försvinner ???Vad gör jag ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generellt om egenmäktigt förfarande

För att egenmäktigt förfarande ska föreligga krävs det att en handling har resulterat i att viss sak inte längre kan disponeras (innehas), eller användas av besittaren (den person som har rätt till föremålet) på samma sätt som denne tidigare haft möjlighet att göra.

Det finns tre slags gärningar som kan betecknas egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Den första gärningen är att någon olovligen tar eller brukar något som tillhör annan, men inte har för avsikt att behålla det tillgripna, exempelvis göms det tillgripna undan så att ägaren hindras använda det.

Den andra gärningen består av att utan tillgrepp rubba någons besittning till något. Med detta menas att man gör något som försvårar för besittaren att använda egendomen som tidigare. Exempel enligt lagtexten är att man anbringar ett lås, alltså låser fast besittarens egendom.

Den tredje gärningen som utgör egenmäktigt förfarande är att med våld eller hot om våld hindra någon annan i dennes utövning att kvarhålla eller taga något. Exempelvis kan nämnas att en hantverkare som reparerat ett föremål vanligtvis har rätt att kvarhålla föremålet tills betalning sker. Egenmäktigt förfarande utgörs i sådana fall av att någon med våld eller hot om våld hindrar utövandet av en sådan rätt. Situationen kan också omvänt vara att hantverkaren tror sig ha rätt att kvarhålla något (fast denne inte har sådan rätt) och på så sätt gör sig skyldig till egenmäktigt förfarande.

Skadegörelse

Har din cykel även förstörs är det möjligt att även brottet skadegörelse föreligger (12 kap. 1 § brottsbalken).

Råd

I detta fall föreligger i alla fall åtminstone egenmäktigt förfarande.

Jag föreslår att du kontaktar polisen och berättar vad som hänt och anmäler händelsen. Polisen kan du nå på telefonnummer 114 14.

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (726)
2021-09-16 Hur kräver man tillbaka en stulen cykel och vem äger den?
2021-09-16 Vad är straffet för snatteri och kan socialen kontaktas?
2021-09-15 Straff för ringa stöld
2021-09-12 Vad kan straffet bli vid försök till stöld?

Alla besvarade frågor (95697)