Egenmäktighet med barn.

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA
https://lagen.nu/1990:52#P43S1Hej! Är det brottsligt för föräldrar att hindra socialtjänsten från att fullfölja sitt uppdrag, som att tvångsomhänderta deras barn genom att ta de utomlands och ´´försvinna``? Kan utomstående som visste om planerna men inte gjorde något hållas ansvariga också?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om det är brottsligt för föräldrar och utomstående att hindra socialtjänsten från att fullfölja sitt uppdrag genom att bortföra barn och försvinna utomlands.

Den som utan samtycke skiljer ett barn från den som vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan ställas till ansvar för egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § 2 st. BrB). Med uttrycket ''den'' kan förstås att både vårdnadshavare och andra utomstående kan bli ansvariga beroende på deras delaktighet i brottet. Regeln är något ovanlig och synes endast användas i de fall risk finns att barnet förts utom landet. I annat fall ligger det socialnämnden närmast till hands att, förutom egna insatser, efterlysa barnet hos polisen samt vid behov inkomma med begäran om polishandräckning (43 § LVU).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?