Egengjort vägmärke giltig skyltning?

2017-12-17 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej,har fått en kontrollavgift på 500kr med krav på indrivning och undrar nu om en fasttejpad lapp med texten "Privat" på en parkeringsskylt kan anses som en giltig skyltning av privat parkering?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kontrollavgifter utfärdas på mark som inte tillhör kommunen och då av markägaren. Enligt 1 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering får en markägare ta ut en kontrollavgift vid olovlig parkering. Det rör sig om olovlig parkering när någon parkerar trots att ett förbud råder.

Enligt 3 § får en kontrollavgift tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken.

Då skyltningen av "privat" i detta fall inte är av slaget "vägmärke" så är det alltså inte tillräckligt för att en kontrollavgift ska kunna tas ut med motiveringen att det är privat mark. Observera dock så att kontrollavgiften inte utfärdats för att du brutit mot ett annat förbud, detta framgår av kontrollavgiften.

Av 1 kap. 10 § Vägmärkesförordningen följer dessutom att om en markägare enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering använder vägmärken, ska markägarens namn och telefonnummer anges på en tilläggstavla. Av din fråga framgår det dock inte om denna tilläggsskylt fanns med men det kan vara bra att känna till.

Mitt råd är därför att du bestrider kontrollavgiften med motiveringen att lappen inte uppfyller kravet på "vägmärke" enligt Vägmärkesförordningens innehåll och eventuellt att tilläggstavla enligt stycket ovan saknas. Om markägaren avslår ditt bestridande bör du överklaga till tingsrätten.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?