FrågaFAMILJERÄTTBodelning14/04/2019

Egendomsförhållande mellan makar vid äktenskapets upplösning: Om vi skulle skilja oss är inte det jag betalat gällande löpande utgifter värt någonting? Har jag ingen laglig rätt till en del för att åtminstone ha pengar till en kontantinsats på en lägenhet

Hej!

Min man och jag lever ihop sedan 1995. Vi är gifta sedan 1999 och har 2 gemensamma barn. Min man äger en gård vilken det är skriven ett äktenskapsförord på som enskild egendom. Min man äger ett hus i sälen som han köpt för pengar från ett hus på gården som såldes. Detta är också enskild egendom. Jag äger ingenting enligt min man och har ingen rätt till någonting. Jag tänker så här: Vi har tillsammans drivit runt detta då han betalat räkningar och lån som hört till huset medan jag har betalat mat och tagit ett större ekonomiskt ansvar för barnen. Om vi skulle skilja oss är inte det jag betalat värt någonting? Vi har ändå drivit vår familj tillsammans. Tänker ofta på hur det blir om vi separerar? Har jag ingen laglig rätt till en del för att åtminstone ha pengar till en kontantinsats på en lägenhet?

Känner mig riktigt orolig och borde jag gjort på något annat sätt? Detta är väldigt svårt att prata om med min man!

Hoppas på svar från er!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om ett äktenskap skulle avslutas (antingen genom att en person avlider eller genom skilsmässa) så görs en bodelning (9 kap 1§ äktenskapsbalken, ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1§ ÄktB). Vad som utgör giftorättsgods respektive enskild egendom framkommer genom en huvudregel som säger att "en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom" (7 kap 1§ ÄktB).

Vad jag förstår så finns det föreskrivet att gården samt huset i Sälen är enskild egendom. Jag vet dock inget mer om era egendomsförhållanden. Det jag tänker spontant, och som inte riktigt framgår av informationen, är ju var ni bor och om den bostaden då skulle vara giftorättsgods. Alltså om ni då bor på något annat ställe än huset i Sälen eller gården så skulle ju den ingå i bodelning som giftorättsgods. Viss möjlighet skulle då även finnas om din man då ensamt köpt erat gemensamma boende via dold samäganderätt (dock lämnar jag dessa speciella rekvisit därhän då jag inte vet om detta ens förekommer i din situation).

Andra exempel på vad som skulle kunna vara giftorättsgods i ditt fall är ju bohag (7 kap 4§ st 2 ÄktB), bil, båt, avkastning på enskild egendom om det inte är föreskrivet att även den ska vara enskild (t.ex. ränta på banksparande, utdelning på aktier eller intäkter till följd av uthyrning av t ex ett fritidshus som är enskild egendom). Allt beror ju här på vad som är föreskrivet som enskild egendom och inte eftersom huvudregeln säger att allt annat som inte är enskild egendom är giftorättsgods.

I sammanhanget bör nämnas att det går att jämka huvudregeln – vilket brukar kallas för skevdelningsregeln (12 kap 1§ ÄktB). Denna är, som jag förstår, till för den mer förmögnare maken att använda sig av och till för situationer att man inte ska skilja sig till pengar.

Avslutningsvis vill jag även lyfta fram basbeloppsregeln (3 kap 1§ ärvdabalken, ÄB). Den kan aktualiseras vid de fall då din make avlider beroende på hur era egendomsförhållanden är fördelade t.ex. om det är så att din man äger det mesta. Den säger alltså att du, i en situation där din make avlider före dig, har rätt att få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp (där ett prisbasbelopp 2019 är fastställt till 46 500 kr).

Sammanfattning:
Om vi skulle skilja oss är inte det jag betalat värt någonting? Har jag ingen laglig rätt till en del för att åtminstone ha pengar till en kontantinsats på en lägenhet?

Vid en bodelning är det ju giftorättsgodset som man beaktar. Att någon betalat löpande utgifter och inte innehar någon egendom är inget man tar hänsyn till. Däremot skulle det vara så att om din make har mer egendom än du som hänför sig till giftorättsgodset så delar man ju på det. Observera här skevdelningsregeln och basbeloppsregeln.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina KarhuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000