Egendomsfördelning vid sambouppbrott, sambolag, samäganderättslag samt fastighet i Frankrike

FRÅGA
Hej,Jag och min sambo skall separera!Vi har två hus ett i Frankrike och ett i skärgården.Dessa hus har använts mest som fritidshus, tanken har dock varit att vi skall flytta till dessa hus så småningom men det har inte gått pga jobb och hemmavarande barn!Inga gemensamma barn, jag har en 18-årig son boendes hos mig.Vi bor i ett hus som min sambo hade sedan tidigare och där har jag bott med mina barni 13 år, han har lovat att vi skall få bo kvar här tills han kommer hem, kan han komma hem och slänga ut mig??Vi står båda två på husen i Frankrike (inga lån helt betalt) huset i skärgården har vi ett lån på 1.2 milj.Blev lite orolig när jag läste på om sambolagen är det risk att jag helt förlorar rätten till dessa hus?Tanken är att jag skall ta över huset i skärgården och bosätta mig där, vi kvittar alltså husen mot varandra. Kan man göra så? Hur går man tillväga?Jag har också papper på att jag äger hälften av en båt som är värd runt 600000 hur gör jag med detta?Till saken hör att min sambo stuckit iväg till Filippinerna efter att jag upptäckt att han varit otrogen när han var på resa dit i november ämnar komma tillbaka till Sverige i maj!!Vet att han har konto i Singapore som skall transfereras till Manilla.Vad kan jag göra?Mycket orolig!!Mvh,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är helt förståeligt att du känner dig lite orolig när du läser sambolagen, skyddet för sambos är tyvärr inte så långtgående.

Vad som gäller vid ett sambouppbrott är att man får ansöka om bodelning om man vill, 8 § sambolagen. I bodelning beräknas samboegendom, vilken ska fördelas lika efter avdrag för skulder. Detta enligt 12 - 14 §§ sambolagen. Samboegendom är gemensamt bohag samt gemensam bostad, 3 § sambolagen. Det framgår dock av 7 § sambolagen att egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål inte är samboegendom.

Jag tolkar det som att fritidshusen till största del används som just fritidshus och inte som stadigvarande bostäder. På grund av detta kommer dessa inte ingå i bodelningen. Det hus ni tillsammans bodde i innan han åkte köptes av honom innan ni blev sambos. För att en bostad ska klassas som samboegendom och ingå i bodelning krävs att bostaden är inköpt för gemensamt bruk. I detta fall är bostaden inte det och den ingår inte i bodelningen utan ägs av din föredetta sambo.

När det kommer till fritidsfastigheten i Sverige tillämpas istället samäganderättslagen, detta då ni samäger fastigheten, 1 § samäganderättslagen. Av 2 § samäganderättslagen framgår att beslut kring denna fastighet måste tas gemensamt, alltså med bådas samtycke. Ni får alltså gemensamt komma överens om hur ni vill göra med fritidsfastigheten, till exempel komma överens om att köpa ut varandra. Skulle ni inte komma överens kan du som ägare ansöka hos tingsrätt om att offentlig auktion ska genomföras, alltså att försäljning av fastigheten ska ske. Detta gör du enklast på hemsida tillhörande tingsrätt där fastigheten är belägen.

Båten klassas också som fritidsegendom och kommer därför inte hamna med i bodelning, då ni samäger denna föreligger samma rättigheter som vid den samägda svenska fastigheten.

Jag kan inte ge något säkert svar när det kommer till den franska fastigheten då jag inte är kunnig inom den franska rätten. Som jag förstått det efter att ha läst på lite snabbt i frågan krävs det att man äger 3/4 av fastigheten för att ha bestämmanderätt. Då ni betalt halva var måste ni också antas äga 50 % var och ni måste därför komma överens om hur ni ska göra med fastigheten för att till exempel kunna sälja den.

Som slutsats ingår ingen av de nämnda egendomarna i bodelning vid sambouppbrott. Den fastigheten som använts som bostad tillhör din föredetta sambo. Resterande egendom, de två fritidsfastigheterna samt båten, är samägda och fördelning av dessa löser ni enklast genom att komma överens om att köpa ut varandra.

Vill du ha vidare rådgivning, kontakta någon av våra jurister. Det kan du göra här.

Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3064)
2022-01-28 Kommer min husvagn att ingå i sambodelningen vid en eventuell separation?
2022-01-27 Hur skiftas arv gällande bostad om ena sambon avlider?
2022-01-25 Behöver man skriva ett samboavtal?
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?

Alla besvarade frågor (98703)