Egendomsfördelning vid sambors separation

FRÅGA
Jag och min sambo sedan 10 år ska separera. Han ägde huset när jag flyttade in så det tillhör ju honom. Jag har betalat löpande utgifter och han gjort investeringar (möbler etc) Har jag rätt till halva av möblerna och annat i huset? Vi köpte en husbil för två år sedan, lånet står på honom. Tillfaller den då honom eller ska den delas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, samboegendomen fördelas enligt 8 § Sambolagen (SamboL). I samboegendomen ingår sambors gemensamma bostad och bohag (möbler och andra husgeråd), 3 § SamboL. Som gemensam bostad räknas bostad som införskaffat gemensamt eller enskilt med avsikt att vara sambornas gemensamma, se 3 § SamboL. I detta fall tycks bostaden tillhöra din sambo och den ska därför inte ingå i bodelningen.

Vad gäller bohaget ska det bohag som införskaffat med avsikt att brukas gemensamt ingå i bodelningen om sådan begärts, 3 och 6 §§ SamboL. Den egendom som införskaffats under tiden som ni bott tillsammans ska alltså ingå i bodelningen. Det finns inte heller något som hindrar att egendom som införskaffats tidigare, innan samboförhållandet inleddes, ingår i bodelningen om egendomen införskaffades med avsikten att den skulle användas gemensamt av samborna vid inledande av samboförhållandet.

Vad gäller husbilen så ingår den inte i bohaget, vilket framgår av förarbetena till SamboL (prop. 2002/03:80 s. 30 f.). Om ni köpte den tillsammans och sköt till pengar för köpet båda två så samäger ni däremot husbilen. Ett samägande regleras av samäganderättslagen (SamägandeL) och enligt 1 § SamägandeL innehar en samägande en "lott" i egendomen, vilket innebär en äganderätt i egendomen. Äganderätten ska motsvara den summa som samägaren vid tillfället för köpet, men om det inte kan påvisas att en viss summa sköts till äger samägarna egendomen med lika stor del var. För det fall du betalade för en del av husbilen är du alltså samäger till denna och har rätt att få ut din del vid en eventuell försäljning av bilen, eller att bli utköpt ur husbilen om den andre samägaren önskar behålla den själv. Skulle någon av samägarna inte vilja köpa ut den andre eller sälja husbilen, kan en av samägarna framtvinga en tvångsmässig försäljning via auktion efter en ansökan hos tingsrätten enligt 6 § SamägL. Avslutningsvis ska sägas, att husbilen som sagt inte ingår i bodelningen och om ni inte samäger den så tillfaller den din sambo.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2759)
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Alla besvarade frågor (85498)