Egendomsfördelning vid samboförhållandes upphörande

Hej, har kommit till slutsatsen att avsluta mitt knappt tvååriga samboförhållande. För knappt ett år sedan köpte vi en gemensam villa, äger 50% var, betalar lika på lånen genom gemensamt konto. Jag hade lägenheten sedan tidigare som vi bodde i innan villaköpet. Villan betalde vi 3700000 för och min sambo stod för insatsen på 800000 samt kostnaderna runt omkring. Gemensamt har vi köpt tv, dator, ett par möbler samt åkgräsklippare, där min sambo stod för större delen av betalningen (totalt ca 50000). För övrigt kommer allting från mitt tidigare boende.

Har räknat ut att huset borde värderas till 4000000 med tanke på försäljningar i närheten. Kommer jag att bli skyldig min sambo någonting om jag fullföljer mina funderingar? Hur ser den ekonomiska uppdelningen ut om vi säljer huset. Tänker på alla kostnader med mäklare och annat också.

Tack

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag i din situation är sambolagen (SamboL) då den reglerar sambors inbördes egendomsförhållanden.

Huvudregeln säger att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Här är alltså inte avgörande vem som betalat utan att det införskaffats för gemensamt bruk. Samboegendomen ska fördelas lika mellan er, efter att eventuella skulder har räknats bort, förutsatt att någon av er begär bodelning inom ett år från samboförhållandets upphörande (8 § SamboL). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

Samboegendom

I och med att ni förvärvat villan tillsammans är den att betrakta som gemensam bostad som kommer att ingå i bodelningen då den utgör samboegendom (5 § SamboL).

Med sambors gemensamma bohag avses bland annat just möbler, TV-apparater, dator och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Vad gäller exempelvis gräsklippare och annat liknande yttre lösöre framgår inte av lagen att det utgör bohag. I doktrinen har dock uttalats att sådan egendom kan komma att falla under bohagsbegreppet med hänsyn till att sådant lösöre är knutet till den normala skötseln av den gemensamma bostaden. I övrigt är egendom som används uteslutande för den ena sambons bruk samt sådan egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål inte att räkna som gemensamt bohag. Därmed kan en dator som används uteslutande för den ena sambons bruk komma att falla utanför det gemensamma bohaget. Det är den faktiska användningen som kommer att bli avgörande beträffande bohaget och huruvida den utgör samboegendom.

Möbler som kommer från ditt tidigare boende kommer inte utgöra samboegendom och kommer inte omfattas i en potentiell bodelning, så länge som du införskaffade dem innan din sambo flyttade in och det inte i övrigt förelåg omständigheter som talade för att de införskaffades för ett stundande samboförhållande.

Sammanfattningsvis

I enlighet med likadelningsprincipen kommer ni att dela lika på all samboegendom. Du kommer inte bli skyldig att betala någonting så länge som samboegendomen överstiger eventuella skulder. Det är som tidigare nämnt inte avgörande att din sambo betalat mer för bostaden eller bohaget utan avgörande är att de införskaffats för gemensamt bruk. Om så är fallet kommer det att utgöra samboegendom som tas upp i en bouppteckning där tillgångarna sedan delas lika mellan er, förutsatt att 1) någon av er inom ett år från samboförhållandets upplösande begär bodelning och 2) att inget samboavtal föreligger som säger annat. Värderingen av villan i bouppteckningen kommer utgå från marknadsvärdet med avdrag för skatt och mäklarkostnader och dessa kostnader kommer därmed tillfalla er båda i bemärkelsen av den del ni delar lika på.

Det kan också tilläggas att möjligheten finns för sambor att jämka resultatet av bodelningen med hänsyn till bland annat sambornas ekonomiska förhållanden och i fall att omständigheter i övrigt skulle föranleda att det kan anses oskäligt (15 § SamboL). Detta görs utefter en helhetsbedömning och är något jag inte kan uttala mig vidare om då jag inte i övrigt är insatt i era ekonomiska förhållanden. Det kan potentiellt påverka delningen av samboegendomen men kommer inte medföra omständigheter där du är skyldig att betala din sambo.

Hoppas du fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att återkomma.

Vänligen

Johan TivéusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”