Egendom vid äktenskapsskillnad

2021-05-31 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag har fått sjukförsäkringspengar utbetalt av min sjuk o liv försäkring. Ingår de pengarna vid en ev bodelning eller räknas de som personlig egendom. MVh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Närmare reglering avseende bodelning vid äktenskapsskillnad återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Bodelning och personlig egendom
När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket 1 ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § första stycket 1 ÄktB). I bodelningen ska giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset består av all egendom som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1–2 §§ ÄktB). Det innebär således att enskild egendom inte ska ingå i bodelningen.

Vidare får varje make undanta personlig egendom från bodelningen. Det kan exempelvis vara kläder och personliga presenter (jfr 10 kap. 2 § ÄktB). Därutöver får ersättning för personskada och kränkning samt avkastning av egendomen undantas från bodelningen (10 kap. 2 a § första stycket 1 ÄktB). Ersättning för inkomstförlust eller för kostnader får dock endast tas undan i den mån ersättningen avser tiden efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes (10 kap. 2 a § första stycket 2 ÄktB). Det hävdas utgöra dubbel kompensation om maken även skulle fått undanta ersättning för inkomstförlust från bodelningen (jfr prop. 2006/07:32 s. 9).

Omständigheterna i förevarande fall
Om sjukförsäkringspengarna som du har fått utbetalt av din försäkring utgör giftorättsgods ska det som utgångspunkt ingå i bodelningen. Utgör det emellertid enskild egendom, exempelvis genom att ni har upprättat ett äktenskapsförord och föreskrivit att respektive makes egendom är enskild, ska det inte ingå i bodelningen.

Därutöver kan sjukförsäkringspengarna undantas från bodelningen som personlig egendom om det avser ersättning för den tid efter att talan om äktenskapsskillnad väcktes hos tingsrätten. Avser det emellertid tiden före talan om äktenskapsskillnad väcktes, ska det ingå i bodelningen.

Huruvida ersättningen från sjukförsäkringen ska ingå i bodelningen beror således på om det utgör enskild egendom eller om det avser inkomstersättning för tiden efter äktenskapsskillnad väcktes.

Behöver du vidare vägledning i ditt ärende är du varmt välkommen att ta kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå på info@lawline.se eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97337)