Egendom undantagen från samboegendom

Jag undrar om två personer som sambor flyttar in i gemensamt hus och den ena fått huset skrivet som enskilt arv på sig vad som händer vid separation? Räknas det som oskäligt att den ena inte har rätt till något av huset vid separation?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Enligt 3 § sambolagen gäller att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 § § sambolagen. I 4 § 1 st. 3 pt. sambolagen återfinner vi att egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda inte ingår i samboegendomen. Har huset i detta fall överlåtits med krav om enskild egendom till den ena parten skall egendomen således inte utgöra samboegendom. Detta får till följd att egendomen inte blir del i en bodelning i samband med separation utan kvarstår som egendom tillhörande den part som egendomen överlåtits till genom arv. Någon oskälighet i detta förfarande förekommer ej. Dock finns i 22 § sambolagen en undantagsreglering gällande hyresrätt och bostadsrätt i de fall egendomen ej utgör samboegendom som kan leda till att den ena parten har rätt till övertagande av bostaden om skäl finns. Denna reglering är dock inte tillämpbar gällande sådan fastighet som avses i detta fall.

Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.

Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”