Egendom som inte ingår i bodelning

2016-02-14 i Bodelning
FRÅGA
Skilsmässa. Vad ska inte ingå i bodelningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om bodelning vid äktenskapsskillnad återfinns i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB) (här).

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB (här) ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, vilket följer av 7 kap. 1 § ÄktB (här). Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB (här). I lagrummet anges att enskild egendom kan skapas genom antingen äktenskapsförord eller villkor av tredje man i gåva, testamente eller i förmånstagarförordnande vid bl.a. livförsäkring. Även egendom som trätt i stället för enskild egendom, s.k. surrogat, utgör enskild egendom. T.ex. om ett hus, som är enskild egendom, säljs varefter pengarna från försäljningen används till att köpa annan egendom så utgör denna också enskild egendom.

Bodelning ska enligt 9 kap. 2 § ÄktB (här) göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, dvs. den dag då ansökan om skilsmässa inkom till rätten. Detta innebär att tillgångar och skulder, som uppkommit efter denna dag, inte ska ingå i bodelningen.

Varje make får från bodelningen i skälig omfattning ta undan kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk, liksom personliga presenter. Detta följer av 10 kap. 2 § ÄktB (här). Varje make får från bodelningen även ta undan egendom som maken har fått i ersättning för personskada och kränkning samt avkastning av den egendomen, 10 kap. 2 a § ÄktB (här).

Sammanfattningsvis är det enskild egendom som inte ska ingå i bodelning vid skilsmässa.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2645)
2020-10-23 Bodelning då makarna inte kommer överens
2020-10-22 Vad gör jag om jag tvingats skriva under ett bodelningsavtal när jag var psykiskt utmattad?
2020-10-22 Vad händer med gemensam köpt bil vid äktenskapsskillnad?
2020-10-22 Enskild egendom i en Bouppteckning

Alla besvarade frågor (85283)